Alla inlägg taggade "Studie"

 • Låginflammatorisk kost prövas mot barnreumatism

  Traditionellt har inflammatorisk ledsjukdom hos barn och tonåringar behandlats med läkemedel för att dämpa smärta och inflammation, men även med träning av rörlighet och styrka. I en studie på Akademiska sjukhuset prövas så kallad låginflammatorisk kost som...

  • Skrivet oktober 13, 2019
  • 0
 • Diabetesläkemedel visade hjärtkärlsäkerhet i studie

  Diabetesläkemedlet Trajenta uppvisade kardiovaskulär säkerhet hos vuxna med typ 2-diabetes i ytterligare en stor studie. Hjärtsjukdom är den ledande dödsorsaken för personer med typ 2-diabetes, därför är det viktigt att förebygga hjärt-kärlhändelser hos patienter med diabetes. Studien...

  • Skrivet september 26, 2019
  • 0
 • Halverad dödlighet bland infarktpatienter som deltar i hjärtskola

  Patienter som deltar i den ”Hjärtskola” som nästan alla patienter erbjuds efter en första hjärtinfarkt lever längre än patienterna som ej deltar. Det visar en ny studie från forskare vid Uppsala universitet som nu publicerats i tidskriften...

  • Skrivet september 16, 2019
  • 0
 • 54 procent vet inte vad som bestämts på mötet

  Möte efter möte utan att komma fram till beslut. Enligt en ny studie slösar vi bort mycket av de ca. 10 procent av vår arbetstid som består av möten. Över hälften av de som håller i våra...

  • Skrivet september 13, 2019
  • 0
 • Ny studie: Sämre betyg för barncanceröverlevare

  Barn som har behandlats för hjärntumör får ofta sämre betyg än sina kamrater och nästan en fjärdedel saknar behörighet till gymnasiet. Det visar en stor studie från Stockholms universitet. Hjärntrötthet, inlärningsproblem och svårt med koncentrationsförmågan. Barn som...

  • Skrivet september 4, 2019
  • 0
 • Ny svensk studie: Behandlingsmetoder vid hjärtinfarkt fördubblar risken för blödningar

  Flera av de vanligaste behandlingsmetoderna vid hjärtinfarkt ökar risken för allvarliga blödningar. Samtidigt har dödlighet och återinsjuknande minskat betydligt mer varför nettoeffekten är gynnsam. Det visar en ny svensk studie, med stöd av Hjärt-Lungfonden, som i dag...

  • Skrivet september 2, 2019
  • 0
 • Fågelskyddsområden når inte sin fulla potential

  Bevarandeplaner för skyddade områden beaktar inte i tillräcklig utsträckning de negativa ekologiska avtryck som vägar och järnvägar gör. Det visar en studie som undersöker hur fågelskyddsområden påverkas av infrastrukturen. Vägar och järnvägar utgör ett hot mot mångfalden...

  • Skrivet augusti 20, 2019
  • 0
 • Svampstudier ger ny kunskap om skadliga mutationer i celler

  Långlivade svampar som växer i så kallade häxringar samlar på sig förvånansvärt få mutationer över tid, vilket tyder på att de har ett väl utvecklat skydd mot skadliga mutationer. Resultaten, som publiceras i den ansedda tidskriften Current...

  • Skrivet augusti 9, 2019
  • 0
 • Bete ger näringsrikare vegetation och variation i landskapet

  I en nyligen publicerad studie har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) jämfört hur växternas energi- och näringsinnehåll påverkas av att djur betar markerna året om jämfört med om man klipper dem en gång i månaden. Studien visar...

  • Skrivet augusti 7, 2019
  • 0
 • Färre hoptrasslade proteiner ger färre för tidigt åldrade celler

  Man antar allmänt att många av de egenskaper och sjukdomar som förknippas med Downs syndrom orsakas av doskänsliga gener på kromosom 21. Detta är styrkt till viss del, samtidigt som syndromet är komplext och varierar mycket. Det...

  • Skrivet augusti 5, 2019
  • 0