Alla inlägg taggade "Svensk Kollektivtrafik’"

 • Otillräcklig kompensation till kollektivtrafiken

  Trafikverket har nu fördelat den utlovade kompensationen för kollektivtrafikens biljettintäktsförluster som följd av pandemin. Kompensationen är helt otillräcklig. Regeringen måste kompensera kollektivtrafiken fullt ut för kollektivtrafikens intäktsförluster, i år och kommande år. I våras beslutade regeringen om...

  • Skrivet december 2, 2020
  • 0
 • Med förarlösa fordon minskar kollektivtrafiken

  Förarlösa fordon kommer att få stor påverkan på kollektivtrafiken och samhället i övrigt. Kollektivtrafikens kostnader kommer att sjunka drastiskt när det inte längre behövs förare för att köra bussar, tåg, spårvagnar och tunnelbanor. De sänkta kostnaderna gynnar...

  • Skrivet oktober 24, 2020
  • 0
 • Så här ändrades svenskarnas resvanor med kollektivtrafik under sommaren

  Resorna med kollektivtrafiken under sommaren 2020 minskade kraftigt jämfört med tidigare år på grund av pandemin. Men jämfört med vårens siffror ökade andelen resor för att besöka släkt och vänner och även relaterat till nöje, motion och...

  • Skrivet oktober 11, 2020
  • 0
 • Minskade skattesubventioner av förmånsbilarna ett viktigt första steg

  Svensk Kollektivtrafik välkomnar regeringens förslag om att minska skattesubventioneringen av förmånsbilarna. I dag subventioneras många bilmodeller med 10 – 20 000 kr per år. Effekten har blivit minskat kollektivtrafikresande och fler, större och ofta mindre miljövänliga bilar...

  • Skrivet september 19, 2020
  • 0
 • För lite och för sent med 2 miljarder till kollektivtrafiken

  Idag presenterade regeringen ett paket för grön återhämtning med ett riktat stöd till kollektivtrafiken. – Två miljarder nästa år är ett steg i rätt riktning, men det är för lite och för sent för att undvika indragna...

  • Skrivet september 14, 2020
  • 0
 • Fortsatt förtroende för kollektivtrafiken trots pandemin

  Resenärernas förtroende för kollektivtrafiken och branschen har inte försämrats nämnvärt under vårens pandemi, till exempel gällande nöjdheten med bolaget och med den senaste resan. Trots pandemin och oron att smittas har upplevelsen av trygghet i kollektivtrafiken bara...

  • Skrivet juli 2, 2020
  • 0
 • Välkommet med tydligare råd – men det läggs enorma krav på det personliga ansvaret

  Folkhälsomyndighetens förtydligande den 10 juni av de allmänna råden för kollektivtrafiken under covid-19-pandemin är ett välkommet komplement till de tidigare resedirektiven. Men fortfarande är många frågor obesvarade. Branschen förväntar sig därför att myndigheterna kraftfullt kommunicerar resenärernas egna...

  • Skrivet juni 13, 2020
  • 0
 • Sprid ut skolstarterna för att minska smittspridningen

  Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade den 29 maj att rekommendationen om distansundervisning tas bort och elever i gymnasieskolan kan få återvända till skolans lokaler, risken finns att beslutet leder till ökad trängsel i kollektivtrafiken när hundratusentals elever i...

  • Skrivet maj 30, 2020
  • 0
 • Korttidspermitteringar – ett välkommet första steg

  Svensk Kollektivtrafik välkomnar kommande beslut om korttidspermitteringar för regionernas trafikutövare i kollektivtrafiken, det är en av flera åtgärder som Svensk Kollektivtrafik ser som viktiga för att dämpa coronakrisens effekter på kollektivtrafiken i Sverige. – Det är ett bra...

  • Skrivet april 4, 2020
  • 0
 • Staten måste kliva fram för kollektivtrafiken under coronakrisen

  För att samhället ska kunna fungera under coronakrisen är kollektivtrafiken är avgörande. Kollektivtrafiken måste pekas ut som samhällskritisk så att vi kan garantera att den kan fortsätta leverera i normalläge. Där måste staten ta sitt ansvar gentemot...

  • Skrivet mars 18, 2020
  • 0