Alla inlägg taggade "Sveriges kommuner och landsting"

 • Region Örebro län deltar i Glokala Sverige – för Agenda 2030

  Region Örebro län är en av de 90 kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundets och Sveriges Kommuner och Landstings gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala...

  • Skrivet januari 24, 2019
  • 0
 • Sex rättighetsorganisationer anmäler SKL till DO

  Sex organisationer anmäler Sveriges Kommuner och Landsting till Diskrimineringsombudsmannen för diskriminerande riktlinjer för assisterad befruktning. – Det finns flera problem med SKL:s riktlinjer, säger Frida Sandegård, RFSL:s förbundsordförande. Människor riskerar att diskrimineras utifrån ålder, sexuell läggning och könsidentitet och...

  • Skrivet mars 15, 2017
  • 0
 • Osäker statistik för 2015 bakom minskat resande

  Under måndagen och tisdagen har uppgifter cirkulerat om en stor minskning av antalet resor med Länstrafiken, dessa uppgifter bygger på osäker statistik som inte ger en rättvisande bild av hur många resor som gjordes i Örebro län...

  • Skrivet januari 3, 2017
  • 0
 • Lokalt | Örebro kommun deltar i nationell satsning på sociala investeringar

  Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har i sitt arbete med sociala investeringar och tidiga insatser uppmärksammat Örebro kommuns arbete som nationellt intressant och framgångsrikt. Därför går nu Örebro kommun tillsammans med Norrköpings kommun in i en överenskommelse...

  • Skrivet mars 24, 2015
  • 0