Alla inlägg taggade "Sveriges läkarförbund"

 • ​En av tre läkare utsatt för hot och våld

  Onsdag 20 November diskuterade riksdagen våldet inne på sjukhusen. I en ny enkät, där 2 673 läkare har svarat, kan vi samtidigt visa att att närmare en av tre läkare utsatts för hot eller våld det senaste...

  • Skrivet december 1, 2019
  • 0
 • Befolkningen vill ha listning på fast läkare

  Sveriges läkarförbund har låtit Novus undersöka svenska folkets uppfattning om fast läkare. – Undersökningen visar att befolkningen vill träffa samma läkare när de besöker primärvården. Det enda sättet som garanterar detta är att befolkningen listar sig hos...

  • Skrivet oktober 5, 2019
  • 0
 • Välkommet förslag att utreda större statligt ansvar för vården

  Vi ser positivt på förslaget om en utredning gällande huvudmannaskapet. En nationell primärvårdsreform behöver gemensamma finansieringsprinciper på nationell nivå, därför behöver ett större statligt ansvar för vården utredas, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund. Så kommenterar Heidi...

  • Skrivet september 24, 2019
  • 0
 • Vårdmomsen får inte fortsätta drabba privatpraktiserande läkare

  Vårdmomsen slår hårt mot olika privata vårdgivares verksamhet. Därför är det mycket välkommet att Centerpartiet och Liberalerna nu har kommit överens med regeringen om att avsätta pengar i den kommande budgeten för att lindra effekterna av vårdmomsen,...

  • Skrivet september 10, 2019
  • 0
 • Stramare nationell styrning krävs för kompetensförsörjningen i vården

  Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har lämnat sin slutrapport om framtidens vårdkompetens till regeringen. – Vi ser det som ytterst angeläget att få till stånd en stramare nationell styrning för att lösa kompetensförsörjningen, framförallt av färdiga specialistläkare, säger Heidi...

  • Skrivet september 1, 2019
  • 0
 • Forskarutbildade läkare är nu kritiskt få

  Andelen forskarutbildade läkare fortsätter att minska. På 15 år har andelen minskat med 15 procent. En av orsakerna är att läkare är den enda yrkesgrupp inom Saco som förlorar i livslön på att genomgå en forskarutbildning. – Utvecklingen...

  • Skrivet februari 20, 2019
  • 0
 • Dödläget inte bra för vården som är i stort behov av reformer

  Vi kan inte vänta oss mer av en övergångsregerings budget än det finansministern idag har presenterat, men hälso- och sjukvården är i stort behov av omfattande politiska reformer snarast. – Hälso- och sjukvården blev väljarnas viktigaste fråga. Det visar...

  • Skrivet november 18, 2018
  • 0
 • En seger med fast läkare – nu väntar konkreta resultat

  Sveriges läkarförbund har länge arbetat för en nationell primärvårdsreform med listning på fast läkare, nu har Anna Nergårdh presenterat sitt andra delbetänkande i utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård”. Där finns förslag som innebär att rätten till...

  • Skrivet juni 3, 2018
  • 0
 • Åtta av tio vill ha fast läkare enligt ny undersökning från Novus

  Sveriges läkarförbund har bett Novus fråga drygt 2 000 invider om hur de ser på fast läkare. – Undersökningen visar att sex av tio inte har en fast läkare. Av dem som saknar fast läkarkontakt vill hela...

  • Skrivet april 15, 2018
  • 0
 • ​Sveriges läkarförbund uttalar stöd för det turkiska läkarförbundet

  Samtliga i ledningen för det turkiska läkarförbundet har gripits efter ett uttalande.  – Detta är en helt oacceptabel maktutövning, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund. Nyligen uttalade sig det turkiska läkarförbundet offentligt angående den pågående turkiska militäroffensiven...

  • Skrivet januari 31, 2018
  • 0