Alla inlägg taggade "Tillväxt"

 • Åtgärder på kort och lång sikt ska locka företag

  Nu startar Nora kommun en dialog med små och stora företag inom kommungränsen. Det är den första åtgärden till följd av det svaga utfallet på Svenskt Näringslivs företagsranking. Branschvisa företagsbesök, information i mail och länk till webben samt...

  • Skrivet oktober 3, 2019
  • 0
 • Är expansionen av vindkraft hotad

  Vindkraftsindustrin är under extrem tillväxt och produktionen beräknas i år öka med 33% jämfört med förra året enligt prognos från organisationen Svensk Vindenergi. Samtidigt som omkring 600 nya vindkraftverk byggs runt om i landet stoppas många projekt...

  • Skrivet september 29, 2019
  • 0
 • Food Tech skapar förutsättningar för tillväxt och framtida arbetstillfällen

  Alfred Nobel Science Park presenterar stolt att Food Tech och Annika Grälls uppmärksammats som en av de mest lyckade mötesplatserna i Örebro Food Tech och Annika Grälls premieras för att som mötesplats ha skapat arbetstillfällen och tillväxt,...

  • Skrivet juni 11, 2019
  • 0
 • Så bidrar kollektivtrafiken till ökad produktivitet, tillväxt och sysselsättning

  En väl utvecklad kollektivtrafik har positiv effekt på produktivitet, tillväxt och sysselsättning. Det visar en ny rapport från WSP som tagits fram på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik. WSP har analyserat hur kollektivtrafiken ökar tillväxten, sysselsättningen och produktiviteten...

  • Skrivet april 13, 2019
  • 0
 • God måluppfyllnad när fjolåret summeras

  Region Örebro län har under året fortsatt att driva och samordna arbetet för hållbar tillväxt och god livskvalitet i Örebro län, det visar den årsrapport som regionstyrelsen i dag föreslog regionfullmäktige att anta vid sammanträdet den 9...

  • Skrivet mars 28, 2019
  • 0
 • Nio miljoner ska ge länen jobb och tillväxt i skogen

  Samtliga län får nu dela på nio miljoner kronor som Skogsstyrelsen beviljat för att ta fram regionala strategier för skogen. Syftet är att skogen ska bidra med jobb och tillväxt på ett konkret sätt i varje län....

  • Skrivet mars 15, 2019
  • 0
 • Kollektivtrafik ökar tillväxt och sysselsättning

  Kollektivtrafiken är ett kraftfullt sätt att skapa bättre tillgänglighet för stora delar av befolkningen i Sverige, visar en ny rapport från branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Den ökade tillgängligheten har i sin tur värdefulla effekter på sysselsättningen, produktiviteten och...

  • Skrivet januari 29, 2019
  • 0
 • E.ONs lärlingsmodell säkrar eljobb

  Elnätsföretagen är mitt inne i en transformation som ska möjliggöra energiomställning och tillväxt. Samtidigt står elnätsbranschen inför stora pensionsavgångar. Bristen på arbetskraft kan hota de kraftfulla investeringar som krävs för att trygga elförsörjningen. Nu satsar E.ON som...

  • Skrivet januari 29, 2019
  • 0
 • Brist på kapital bromsar tillväxten för vart femte företag

  För företag är tillgången till kapital avgörande för tillväxten. Det gäller framför allt mindre och nystartade företag, där finansiering via banklån och riskkapital kan vara begränsad. En ny Novus-undersökning från Svea Ekonomi visar att 19 procent av...

  • Skrivet december 27, 2018
  • 0
 • Nya förslag för ökad tillväxt i skogen på seminarium i Örebro

  Mycket talar för att efterfrågan på skogsråvara kommer att växa och spela en stor roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle. För att möta detta behöver tillväxten i skogen öka. Men hur ska det gå till? Skogsstyrelsen...

  • Skrivet november 8, 2018
  • 0