Alla inlägg taggade "Tillväxt"

 • Så kan vi satsa på näringslivet i Sveriges landsbygder

  En bred satsning på alla företag i Sveriges landsbygder för att skapa en hållbar tillväxt och bidra till att stärka attraktiviteten på landsbygden, så kan förslagen sammanfattas i den rapport som Tillväxtverket 15 oktober lämnade till Regeringen i...

  • Skrivet oktober 18, 2018
  • 0
 • Mörka moln hopar sig på bygghimlen

  Bygginvesteringarna har ökat på bred front de senaste åren men nu bromsar tillväxten upp. Totalt faller antalet påbörjade bostäder från förra årets 64 722 till 46 000 under 2020. Det är främst byggandet av bostadsrätter som går...

  • Skrivet september 11, 2018
  • 0
 • 94 miljoner till tillväxtsatsning

  Region Örebro län tillsammans med Inkubera och Alfred Nobel Science Park kraftsamlar nu för att skapa ännu snabbare tillväxt bland regionens mest innovativa bolag. Företagen med störst tillväxtpotential får skräddarsydda insatser med spetskompetens från de fem regioner...

  • Skrivet juni 27, 2018
  • 0
 • WEC360°: Stark tillväxt 2017 lägger grund för internationella satsningar

  Den branschledande svenska 3D-byrån wec360° fortsatte 2017 att växa mycket starkt, trots en tuffare bostadsmarknad. Under året befäste företaget sin marknadsdominans och visualiserade 28% av alla de lägenheter som påbörjades i Sverige. Mot bakgrund av detta och...

  • Skrivet juni 21, 2018
  • 0
 • 94 Mkr satsas på ökad tillväxt hos företag i östra Mellansverige

  Innovativa bolag i östra Mellansverige som har hög ambition och tillväxtpotential ska få stöd i att dubblera omsättningen, öka sin internationella marknad och bredda sin innovationsförmåga. Satsningen görs av elva företagsinkubatorer och science parks i Eskilstuna, Karlskoga,...

  • Skrivet juni 19, 2018
  • 0
 • Handlingsplan för näringsliv och entreprenörskap ska stärka länets tillväxt

  Ett företagsklimat med goda förutsättningar att starta och driva företag, ökad internationalisering och förstärkt etablerings- och investeringsarbete. Det är några av inslagen i den Handlingsplan för näringsliv och entreprenörskap, 2018-2022, som Region Örebro läns nämnd för regional...

  • Skrivet juni 14, 2018
  • 0
 • Står vi inför en tillfällig avsvalning eller slutet på en lång konjunkturcykel

  När vi gick in i år 2018 var konjunkturförväntningarna exceptionellt starka. Den faktiska utvecklingen under början av året har ändå inte motsvarat förväntningarna – särskilt inte i Europa – och tillväxten i den globala ekonomin ser ut...

  • Skrivet maj 10, 2018
  • 0
 • Stabil tillväxt på den offentliga marknaden

  Stabil tillväxt på den offentliga marknaden – byggbolagens räddning. Dagens Samhälle Insikt AB presenterar den offentliga marknadens affärsvärden efter den årliga nationella insamlingen av offentlig sektors samtliga inköp. Den offentliga marknadens tillväxt är stabil och det totala...

  • Skrivet april 30, 2018
  • 0
 • 2017, starkt år för investeringarna i Mellansverige

  Utfallet för 2017 års husbyggnadsinvesteringar i Mellansverige innebar en fortsatt tillväxt. Enligt analysföretaget Industrifaktas regionala konjunkturrapport uppgick den totala påbörjade husbyggnadsvolymen till drygt 50 miljarder kronor, vilket innebar en ökning med 11 procent jämfört med 2016. Samtliga...

  • Skrivet april 23, 2018
  • 0
 • Protein kan bromsa tumörers tillväxt i tarmen

  En ny mekanism för reglering av stamceller i tarmen hos bananflugor har hittats av forskare vid Stockholms universitet. Dessutom upptäcktes att ett visst protein kan bromsa tumörers tillväxt i tarmvävnad.Ökad kunskap om dessa mekanismer kan lära oss...

  • Skrivet april 22, 2018
  • 0