Alla inlägg taggade "Tillväxt"

 • Kollektivtrafik ökar tillväxt och sysselsättning

  Kollektivtrafiken är ett kraftfullt sätt att skapa bättre tillgänglighet för stora delar av befolkningen i Sverige, visar en ny rapport från branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Den ökade tillgängligheten har i sin tur värdefulla effekter på sysselsättningen, produktiviteten och...

  • Skrivet januari 29, 2019
  • 0
 • E.ONs lärlingsmodell säkrar eljobb

  Elnätsföretagen är mitt inne i en transformation som ska möjliggöra energiomställning och tillväxt. Samtidigt står elnätsbranschen inför stora pensionsavgångar. Bristen på arbetskraft kan hota de kraftfulla investeringar som krävs för att trygga elförsörjningen. Nu satsar E.ON som...

  • Skrivet januari 29, 2019
  • 0
 • Brist på kapital bromsar tillväxten för vart femte företag

  För företag är tillgången till kapital avgörande för tillväxten. Det gäller framför allt mindre och nystartade företag, där finansiering via banklån och riskkapital kan vara begränsad. En ny Novus-undersökning från Svea Ekonomi visar att 19 procent av...

  • Skrivet december 27, 2018
  • 0
 • Nya förslag för ökad tillväxt i skogen på seminarium i Örebro

  Mycket talar för att efterfrågan på skogsråvara kommer att växa och spela en stor roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle. För att möta detta behöver tillväxten i skogen öka. Men hur ska det gå till? Skogsstyrelsen...

  • Skrivet november 8, 2018
  • 0
 • Så kan vi satsa på näringslivet i Sveriges landsbygder

  En bred satsning på alla företag i Sveriges landsbygder för att skapa en hållbar tillväxt och bidra till att stärka attraktiviteten på landsbygden, så kan förslagen sammanfattas i den rapport som Tillväxtverket 15 oktober lämnade till Regeringen i...

  • Skrivet oktober 18, 2018
  • 0
 • Mörka moln hopar sig på bygghimlen

  Bygginvesteringarna har ökat på bred front de senaste åren men nu bromsar tillväxten upp. Totalt faller antalet påbörjade bostäder från förra årets 64 722 till 46 000 under 2020. Det är främst byggandet av bostadsrätter som går...

  • Skrivet september 11, 2018
  • 0
 • 94 miljoner till tillväxtsatsning

  Region Örebro län tillsammans med Inkubera och Alfred Nobel Science Park kraftsamlar nu för att skapa ännu snabbare tillväxt bland regionens mest innovativa bolag. Företagen med störst tillväxtpotential får skräddarsydda insatser med spetskompetens från de fem regioner...

  • Skrivet juni 27, 2018
  • 0
 • WEC360°: Stark tillväxt 2017 lägger grund för internationella satsningar

  Den branschledande svenska 3D-byrån wec360° fortsatte 2017 att växa mycket starkt, trots en tuffare bostadsmarknad. Under året befäste företaget sin marknadsdominans och visualiserade 28% av alla de lägenheter som påbörjades i Sverige. Mot bakgrund av detta och...

  • Skrivet juni 21, 2018
  • 0
 • 94 Mkr satsas på ökad tillväxt hos företag i östra Mellansverige

  Innovativa bolag i östra Mellansverige som har hög ambition och tillväxtpotential ska få stöd i att dubblera omsättningen, öka sin internationella marknad och bredda sin innovationsförmåga. Satsningen görs av elva företagsinkubatorer och science parks i Eskilstuna, Karlskoga,...

  • Skrivet juni 19, 2018
  • 0
 • Handlingsplan för näringsliv och entreprenörskap ska stärka länets tillväxt

  Ett företagsklimat med goda förutsättningar att starta och driva företag, ökad internationalisering och förstärkt etablerings- och investeringsarbete. Det är några av inslagen i den Handlingsplan för näringsliv och entreprenörskap, 2018-2022, som Region Örebro läns nämnd för regional...

  • Skrivet juni 14, 2018
  • 0