Alla inlägg taggade "Tillväxt"

 • Fortsatt hög tillväxttakt för inteckningar

  Lantmäteriets statistik visar att tillväxttakten för inteckningar är fortsatt hög. Sveriges totala inteckningsbelopp ökade med 75 miljarder kronor eller motsvarande 1,4 procent under årets första kvartal. Inteckningsbeloppet har ökat i hela landet, allra mest i Kronobergs län,...

  • Skrivet april 21, 2018
  • 0
 • Yobber får nytt kapital för tillväxt

  Videorekryteringsföretaget Yobber har fått ett tillskott på 5 mkr från nya och befintliga ägare. Pengarna skall finansiera produktutveckling och en accelererad marknadsbearbetning. Genom den offensiva satsning som företaget nu inleder, siktar man på att omsätta 33 mkr...

  • Skrivet mars 5, 2018
  • 0
 • Nya siffror för länens tillväxt: ”Klyftan utgör en risk för spänningar mellan stad och land”

  Stockholms län stod för 40 procent av BNP-tillväxten 2015, samtidigt växer Kronoberg, Västmanland och Stockholm snabbast avseende bruttoregionprodukt, BRP. – Det är jättebra för Sverige, men det är problematiskt att vissa regioner inte hänger med. Den klyftan...

  • Skrivet december 16, 2017
  • 0
 • EU-miljoner till projekt i Örebro län

  Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige har vid sitt sammanträde den 6 december prioriterat 23 projekt som sammanlagt får 129 miljoner kronor i EU-stöd, Region Örebro län är projektägare till två projekt och flera av projekten är av intresse...

  • Skrivet december 12, 2017
  • 0
 • Undantag från turordningen ger ökad tillväxt

  Företag som får göra undantag från turordningsreglerna har högre tillväxt än andra bolag, det visar en avhandling av forskaren Anders Bornhäll vid Örebro universitet och HUI Research. Det genomgripande temat i hans forskning är företagens tillväxt och...

  • Skrivet oktober 9, 2017
  • 0
 • Fortsatt bra tillväxt för Byggmaterialhandeln i mellersta Sverige under juli

  Försäljningen i * Mellersta regionen (se nedan vilka län som ingår) ökade, under Juli i år jämfört med 2016, med höga 7,0% för jämförbara enheter. Riket ökade under samma period med 6,6%. Den ackumulerade tillväxten för regionen...

  • Skrivet augusti 23, 2017
  • 0
 • Fordonsindustrin toppar industrins tillväxt

  Transportmedelsindustrin, gruvor och stål, samt maskiner och metall går starkt. Kemi- och läkemedelsindustri samt plast- och gummiindustrin går svagare medan livsmedel visar nolltillväxt. Totalt ökar den svenska industrins produktion med 2,3 procent 2017. Det framgår av industrins...

  • Skrivet juli 10, 2017
  • 0
 • Stark tillväxt för användningen av byggmaterial

  Det sammanlagda byggmaterialvärdet i samband med ny-, ombyggnad och underhåll av bostäder och lokaler beräknas ha ökat med 12 procent 2016, enligt Industrifaktas löpande konjunkturrapport Marknadstrender Bygg. Utfallet förra året följde på en i stort sett oförändrad...

  • Skrivet april 17, 2017
  • 0
 • 2016 ett år med svagare tillväxt för dagligvaruhandeln

  Den svenska dagligvaruhandeln kan summera 2016 med en tillväxt om 2,3 procent och en försäljning som uppgick till drygt 325 miljarder kronor, det är ett svagt resultat mot bakgrund av att priserna på livsmedel steg med 1,1...

  • Skrivet februari 15, 2017
  • 0
 • Apoteksgruppen har god lönsamhet och fokuserar på fortsatt tillväxt

  Omsättningen för hela Apoteksgruppen steg med 3,7 % till 3 679 miljoner kronor under 2016, ökningen beror på fler kunder i apoteken jämfört med samma period 2015. Under det senaste året har ett stort antal utvecklingsprojekt startats...

  • Skrivet februari 14, 2017
  • 0