Alla inlägg taggade "Trafikverket"

 • Säkrare vägar när Trafikverket sänker hastigheten

  Nu fortsätter Trafikverket att anpassa hastigheten efter vägarnas utformning i Örebro län. Det främsta målet är att rädda liv. Under 2019 justerade Trafikverket hastigheten på ett antal vägar i Örebro län. I år fortsätter arbetet och ytterligare...

  • Skrivet juni 12, 2020
  • 0
 • Fler poliser i trafiken

  Mätningar utförda av Trafikverket visar att 45 procent av den tunga trafiken är överlastade. Det leder inte bara till att vägarna slits, det leder också till sämre trafiksäkerhet eftersom överlastade fordon ofta ger upphov till olyckor i...

  • Skrivet juni 9, 2020
  • 0
 • Elvägar – en viktig pusselbit för miljön

  Elvägar minskar utsläppen av växthusgaser på ett effektivt, ekonomiskt och hållbart sätt. Just nu undersöker Trafikverket möjligheterna att etablera en elväg mellan Örebro och Hallsberg. Om man väljer att gå vidare med just den sträckan innebär det...

  • Skrivet maj 1, 2020
  • 0
 • Spårläggningsmaskin banade väg för nya dubbelspåret

  Under en vecka strax innan påsk har man kunnat se en stor maskin arbeta på järnvägen i Hallsberg. Det är den nästan 400 meter långa och 54 ton tunga spårläggningsmaskinen som banat väg för det nya dubbelspåret...

  • Skrivet april 28, 2020
  • 0
 • Inför en skrotningspremie nu

  Trafikverket har idag redovisat den preliminära olycksstatistiken för 2019. Den visar att det fortfarande finns ett mycket stort problem med gamla bilar längs våra vägar. 20 procent av de omkomna färdades i bilar av årsmodell 1999 eller...

  • Skrivet april 16, 2020
  • 0
 • Nyrenoverade spår mellan Hallsberg och Motala

  Under påskhelgen genomförde Trafikverket flera olika säkerhetshöjande arbeten på järnvägsspåren mellan Hallsberg och Motala. Nu kan tågresenärer och godstransportörer färdas säkrare på godsstråket genom Bergslagen. – Vi tog bort sly, träd och buskar i spårområdet på en...

  • Skrivet april 16, 2020
  • 0
 • Ändrade regler för körkortsprov

  Den 1 mars förlängs giltighetstiden för godkänt teoriprov (kunskapsprov) från 2 till 4 månader för personbil, samtidigt blir bokningen enklare och mer flexibel. En annan förändring är att teoriprovet ska vara godkänt innan körprovet. Syftet med att...

  • Skrivet februari 28, 2020
  • 0
 • Kraftsamling för säkrare fyrhjulingar och mopedbilar

  Antalet fyrhjulingar och mopedbilar ökar, tyvärr gör även olyckorna det. Förra året dödades 9 personer i olyckor med fyrhjulingar, nu gör Trafikverket och 18 andra aktörer gemensam sak för att främja säkrare användning och se över behovet...

  • Skrivet februari 20, 2020
  • 0
 • Trafikverket stoppar SM på landsvägscykel 2020

  Trafikverket har avslagit Svenska Cykelförbundets begäran om att arrangera SM på landsväg i området runt Lindvallen i Malungs kommun. ”Det här är en existentiell fråga för svensk landsvägscykling. Trafikverkets interna tillämpning av regelverket hotar landsvägscykel som motionsform”...

  • Skrivet december 17, 2019
  • 0
 • Trafikverket arbetar för en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm

  Trafikverket arbetar just nu intensivt med att utreda åtgärder för att förbättra befintlig järnväg i stråket mellan Oslo och Stockholm. En rad viktiga fördjupningar, åtgärdsvalsstudier och funktionsutredningar har genomförts, satts igång eller planeras med målet att klara en restid...

  • Skrivet december 13, 2019
  • 0