Alla inlägg taggade "Transporter"

 • Energimyndigheten visar regeringen hur transporterna ska bli fossilfria

  Energimyndigheten föreslår att höginblandade biodrivmedel bör vara undantagna från skatt även fortsättningsvis, och fortsatt hållas utanför reduktionsplikten. Kemi- och biodrivmedelsföretaget SEKAB anser att förslaget är nödvändigt för att minska klimatpåverkan från bussar och lastbilar. – Dagens ros...

  • Skrivet juni 5, 2019
  • 0
 • Region Örebro län – en allt mer hållbar organisation

  Region Örebro län vill vara en ansvarsfull aktör med höga ambitioner inom hållbarhetsområdet, och under fjolåret togs ytterligare steg i den utpekade riktningen. Av totalt 72 indikatorer i hållbarhetsredovisningen för 2018 har 60 uppfyllts helt eller delvis. –...

  • Skrivet maj 23, 2019
  • 0
 • Samsyn och samarbete gör Norden transportsmart

  Ett nytt nordiskt ministerråd för transportfrågor, gemensam planering för utbyggnad av dubbelspår mellan Oslo och Göteborg och en synkronisering av de nationella transportplanerna är några av Nordiska rådets förslag för tillväxt och utveckling i Norden. Nordiska rådet...

  • Skrivet november 4, 2018
  • 0
 • O-Ringen satsar på miljöanpassade transporter

  När O-Ringen väljer arrangörsort i framtiden är klimatsmarta transporter en viktig förutsättning. Under pågående O-Ringen i Höga Kusten satsar vi på att deltagarna ska ta sig med buss eller cykel till tävlingen. Sortering av avfall och särskilda skräpplockare är...

  • Skrivet juli 24, 2018
  • 0
 • 80-90 procent minskade koldioxidutsläpp med elväg

  Elvägstransporter kapar 80-90 procent av de fossila utsläppen och är ett klimatsmart, billigt sätt att kombinera järnvägens fördelar med lastbilens flexibilitet. Sverige ligger långt fram när det gäller demonstrationsprojekt och forskning kring elvägar. Projekt eRoadArlanda visade idag...

  • Skrivet juni 23, 2018
  • 0