Alla inlägg taggade "Trend"

 • Ökat intresse för cykelturism men mer forskning behövs

  Att turista med cykel är en ökande trend. Men det finns mer behov av vetenskaplig forskning om hur insatser som görs för att främja cykelturismen kan mätas och följas upp. Det visar en litteratursammanställning och omvärldsanalys som...

  • Skrivet augusti 19, 2019
  • 0
 • Alltfler handlar begagnat till barnen inför skolstart

  I samband med skolstarten lägger en fjärdedel av alla barnfamiljer mellan 1 000 till 3 000 kronor på att uppdatera sina barns garderober. Samtidigt ökar begagnathandeln tydligt, i år har 42 procent av de tillfrågade handlat begagnade...

  • Skrivet augusti 13, 2019
  • 0
 • Hälften av svenskarna kan tänka sig ett köpfritt år

  56 procent av svenskarna har saker i sina hem som de inte använder sig av. Nästan lika många skulle kunna tänka sig att helt avstå från att handla nyproducerade saker i ett års tid. – Detta är...

  • Skrivet maj 26, 2019
  • 0
 • Trenden fortsätter nedåt: Allt färre unga startar företag

  Nyföretagandet bland unga mellan 18 och 25 år sjönk med 8 procent under 2017 jämfört med året före, visar en ny kartläggning från Visma. Därmed fortsätter den nedåtgående trenden för ungas nyföretagande. – Det har aldrig varit...

  • Skrivet maj 19, 2018
  • 0
 • Barngruppernas storlek fortsätter att minska

  Trenden med allt mindre grupper i förskolan fortsätter. 2017 bestod den genomsnittliga barngruppen av 15,3 barn jämfört med 15,9 året innan. Även personaltätheten har förbättrats något. 2017 gick det i genomsnitt 5,1 barn per årsarbetare jämfört med...

  • Skrivet april 29, 2018
  • 0
 • Positiv trend bruten i byggvaruhandeln

  Den positiva trenden med kraftigt växande omsättningsvolymer inom byggmaterialhandeln bröts 2017 med endast en marginell ökning. Detta visar Industrifaktas senaste månadsindikatorer, Marknadssignaler och prognoser, i Industrifaktas redovisning av den byggrelaterade detaljhandeln ingår järn-, bygg-, färg- och VVS-varor....

  • Skrivet mars 31, 2018
  • 0
 • Trenden bruten för svensk byggvaruförsäljning i ett nordiskt perspektiv

  Att svenska husbyggnadsinvesteringar de senaste åren har ökat kraftigt i ett nordiskt perspektiv märks inte minst i Industrifaktas analys av byggvaruhandelns försäljningsutveckling i de fyra nordiska länderna Danmark, Norge, Finland och Sverige. Jämförelsen visar att medan den...

  • Skrivet februari 14, 2018
  • 0
 • Tydlig trend: fler klarar gymnasieexamen

  Andelen elever som tar gymnasieexamen inom tre år på ett nationellt program har ökat kraftigt mellan åren 2014 och 2017, förbättringen syns på både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Det visar Skolverkets statistik över betygen inom gymnasieskolan som...

  • Skrivet december 25, 2017
  • 0
 • Kina, Storbritannien, USA, Tyskland och Danmark är folkets favoritländer

  Rapport: Trenden att svenskar vänder sig till utländska webbutiker är fortsatt stark – Kina, Storbritannien, USA, Tyskland och Danmark är folkets favoritländer! Tillväxten för e-handeln i Sverige är fortsatt stark och en ny gränsöverskridande undersökning från Trustly,...

  • Skrivet november 30, 2017
  • 0
 • Pensionsåldern blir allt mer individualiserad

  Statligt anställda väljer att gå i pension vid allt mer varierade åldrar, det visar den senaste trendanalysen som genomlyser pensionsavgångar inom statsförvaltningen. I Sverige är pensionsåldern inte längre 65 utan sträcker sig över ett större åldersspann. –...

  • Skrivet maj 31, 2017
  • 0