Alla inlägg taggade "Umeå Universitet"

 • Farligt högt blodsocker vanligt bland för tidigt födda

  Höga nivåer av blodsocker är vanligt hos för tidigt födda barn. Det är något som kan leda till såväl ökad dödlighet under de första veckorna som försämrad motorik senare i barndomen. Att tidigt behandla med insulin kan...

  • Skrivet september 17, 2020
  • 0
 • Mer utbildning om smärta behövs för blivande läkare

  Läkarnas val av behandling vid långvarig smärta förändras inte i takt med ökande erfarenhet av patienter. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet, som understryker betydelsen av utbildning i smärta på läkarlinjen. – Långvarig smärta är...

  • Skrivet september 12, 2020
  • 0
 • Långa rymdfärder riskerar förändra ögat och synnerven

  Synförsämring i rymden kan bli ett allvarligt hinder mot planerna på att skicka människor till Mars. Forskare vid Umeå universitet och Dartmouth College i USA har nu funnit anatomiska förändringar som tyder på att det är balansen...

  • Skrivet september 10, 2020
  • 0
 • Ny kunskap om hur prostatacancer bildar dottertumörer

  En ökad förståelse på molekylär nivå av vilka mekanismer som prostatacancerceller använder sig av för att bli rörliga och sprida sig, kan på sikt ge nya möjligheter till behandling av aggressiv prostatacancer. Det visas i en ny...

  • Skrivet september 9, 2020
  • 0
 • Ökat fokus på individen i engagemang kring psykisk ohälsa

  Inom området psykisk ohälsa växer det fram nya former av engagemang som utgår från individer med egen erfarenhet av ohälsa. Även inom etablerade organisationer finns ett ökat fokus på berättelser som utgår från individuell erfarenhet. Det visar...

  • Skrivet september 6, 2020
  • 0
 • Skogens många värden ökar med skogens ålder

  Våra skogar levererar en mängd ekosystemtjänster såsom virke, bär, svamp, vilt och rekreation, men hur många tjänster och hur mycket av varje tjänst som en skog levererar förändras med dess ålder. Det visar forskare från Umeå universitet,...

  • Skrivet september 6, 2020
  • 0
 • Ångestdämpande mediciner i sjöar ger lugnande besked

  En ny avhandling från Umeå universitet visar att läkemedelsrester är mer beständiga i vattendrag än vad man tidigare trott. Studien ger också lugnande besked till de som fruktat att fiskar ska ta livshotande risker till följd av...

  • Skrivet september 2, 2020
  • 0
 • Ny flisningsmetod leder till effektivare användning av vedråvara

  Det finns en ökad efterfrågan på produkter från vår skog. Därmed blir det allt viktigare att skogsråvaran används så effektivt som möjligt. De första stegen kan vara viktiga för att öka utbytet från skogsråvaran menar Jessica Gard...

  • Skrivet augusti 22, 2020
  • 0
 • Vanlig genvariant fördubblar risken för herpesorsakad Alzheimers sjukdom

  En studie vid Umeå universitet visar att en tidigare outforskad gen som kallas GM17, kan vara förklaringen till att herpes hos vissa personer leder till Alzheimers sjukdom. Studien har letts av docent Hugo Lövheim. Att vanligt herpesvirus...

  • Skrivet augusti 13, 2020
  • 0
 • Kol och kväve lagrade i torvmarker sårbara för tinande permafrost

  Nordliga torvmarker har stora lager av kol och kväve och spelar därmed en nyckelroll i den globala klimatdynamiken. Men, deras sårbarhet för klimatuppvärmningen är osäker, delvis på grund av bristen på rumsligt tydliga, observationsbaserade torvkartor. Detta visas...

  • Skrivet augusti 11, 2020
  • 0