Alla inlägg taggade "Uppsala Universitet"

 • Mekanism för hur nya blodkärl bildas upptäckt

  Forskare från Uppsala universitet kan för första gången visa på en mekanism för hur nya blodkärl bildas och att den är avgörande för överlevanden av embryon och organfunktion. Resultaten skulle kunna utvecklas för att kontrollera nybildningen av...

  • Skrivet september 24, 2019
  • 0
 • Ny mekanism bakom störd insulinfrisättning identifierad

  Forskare vid Uppsala universitet har i en ny studie identifierat en tidigare okänd mekanism som kontrollerar frisättningen av det blodsockersänkande hormonet insulin från bukspottkörtelns β-celler och som är störd vid typ 2-diabetes. Förhoppningen är att dessa rön...

  • Skrivet september 20, 2019
  • 0
 • Ett steg på väg mot framtidens kvantdatorer

  Uppsalafysiker har för första gången kunnat identifiera hur man kan skilja mellan så kallade äkta och falska Majoranatillstånd. Forskningsresultaten är ett stort steg på vägen mot en fortsatt utveckling av topologiska supraledare och användandet av Majornatillstånd för...

  • Skrivet september 17, 2019
  • 0
 • Halverad dödlighet bland infarktpatienter som deltar i hjärtskola

  Patienter som deltar i den ”Hjärtskola” som nästan alla patienter erbjuds efter en första hjärtinfarkt lever längre än patienterna som ej deltar. Det visar en ny studie från forskare vid Uppsala universitet som nu publicerats i tidskriften...

  • Skrivet september 16, 2019
  • 0
 • Kvinnors bukfetma starkare kopplad till diabetes och hjärt-kärlsjukdom

  En stor studie från Uppsala universitet, med över 325,000 deltagare, visar att bukfetma är en stor bidragande orsak till diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Studien visar också att bukfetma är en större riskfaktor för kvinnor än för män. Forskarna...

  • Skrivet september 11, 2019
  • 0
 • Nyupptäckta signalsamband kan bli viktiga för att behandla hjärntumörer

  Varje år får drygt 1 300 personer i Sverige diagnosen hjärntumör. Nu har ett internationellt samarbete bestående av forskare vid universitet i Wales, USA och Uppsala upptäckt målmolekyler som kan leda till nya behandlingsmetoder mot hjärntumörer. Resultaten...

  • Skrivet augusti 22, 2019
  • 0
 • Nytt supraledande tvådimensionellt material upptäckt

  Supraledande material kan leda ström helt utan energiförluster. Högtemperatursupraledning i kopparoxider upptäcktes för 30 år sedan men orsaken till deras höga övergångstemperatur är fortfarande en gåta. För att komma närmare gåtans lösning presenterar Uppsalaforskare nu ett nyupptäckt...

  • Skrivet augusti 14, 2019
  • 0
 • Många olika gener påverkar risken att få hösnuva och eksem

  I en ny studie från Uppsala universitet, SciLifeLab, har forskare funnit totalt 141 regioner (gener) i vår arvsmassa som förklarar en stor del av den genetiska risken bakom astma, hösnuva och eksem. Så många som 41 av...

  • Skrivet augusti 5, 2019
  • 0
 • Solenergi blir biobränsle utan solceller

  Snart kan vi ersätta fossila bränslen med en koldioxidneutral produkt bildad från solenergi, koldioxid och vatten. Forskare vid Uppsala universitet har lyckats framställa mikroorganismer som effektivt kan producera alkoholen butanol utav koldioxid och solenergi, utan att behöva...

  • Skrivet juli 26, 2019
  • 0
 • Smart elnät behövs för att möta övergången till elbilar

  ”Elnätets beredskap inför en mycket storskalig utbyggnad av laddinfrastruktur i Sverige”är titeln på ett examensarbete som utfördes våren 2019 av Sara Wäneus och Cathrine Östergren i samarbete med Power Circle och Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära vid Uppsala...

  • Skrivet juli 21, 2019
  • 0