Alla inlägg taggade "Utglesning"

  • Var fjärde arbetsgivare glesar inte ut sittplatser

    Att arbetsgivare följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer är avgörande för att begränsa smittspridningen. En ny undersökning från Akavia visar att många arbetsgivare brister när det gäller att anpassa arbetstiden efter rusningstrafiken och att glesa ut sittplatser. Akademikerförbundet uppmanar till...

    • Skrivet maj 22, 2020
    • 0