Alla inlägg taggade "Utmaningar"

 • ​Örebro kommun har utmaningar men sammantaget en ekonomi i balans

  Det preliminära resultatet i bokslutet för Örebro kommun är 407 mnkr, vilket är 190 mnkr högre än budgeterat. Avvikelsen beror till stor del på värdeökning av kommunens finansiella tillgångar. Utmaningar finns i de kommunala verksamheterna som visar...

  • Skrivet februari 12, 2020
  • 0
 • Allt fler barn söker stöd hos Bris

  Nu släpps Bris årsrapport ”Hur har barn det? Om barns livssituation – trender, utmaningar och möjligheter”. Den visar bland annat att fler barn och unga kontaktar Bris om våld, övergrepp och kränkningar och att fler hör av...

  • Skrivet mars 16, 2019
  • 0
 • EU ger dispens för att lindra bristen på utsäde

  Torkan 2018 fortsätter att skapa utmaningar för det svenska lantbruket. Inför våren 2019 saknas utsäde för stora arealer i viktiga växtslag. I somras fältbesiktigade Jordbruksverket därför drygt 8 000 hektar vårgrödor med strå och trindsäd och ansökte...

  • Skrivet januari 16, 2019
  • 0
 • Tio åtgärder för ökad säkerhet och trygghet i Sverige

  Sverige står inför stora utmaningar vad gäller frågor som rör säkerhet och trygghet, därför presenterar den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige idag tio åtgärder för att komma till rätta med situationen i de särskilt utsatta områdena. Under...

  • Skrivet maj 14, 2018
  • 0
 • Länet – Region Örebro län tar sig an framtidens utmaningar

  Vilka frågor ska vi gemensamt driva för att utveckla Örebroregionen och stärka tillväxten? Den frågan hoppas Region Örebro län kunna besvara tillsammans med länets företag, föreningar, organisationer och kommuner på samverkansarenan Utsikt 2016. – Utsikt 2016 ser vi...

  • Skrivet oktober 1, 2016
  • 0