Alla inlägg taggade "Utsläpp"

 • Få bilister försöker minska utsläpp

  Ungefär var femte bilist har försökt att minska sina utsläpp. Det visar en Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av bilförmedlaren Kvdbil. Av dem som tagit till åtgärder svarar tre av fyra att de numera undviker ta bilen...

  • Skrivet juli 22, 2020
  • 0
 • Växtrötter matar bakterier och ökar permafrostens utsläpp

  En viktig osäkerhetsfaktor i klimatprognoserna är mängden kol som släpps ut av tinande permafrost i Arktis. Växters rötter stimulerar mikrobiell nedbrytning i jorden, en mekanism som kallas ”priming”. Ett internationellt forskarteam som letts av Birgit Wild från...

  • Skrivet juli 21, 2020
  • 0
 • Utsläpp från vägbyggen kan halveras med dagens teknik

  Byggsektorn står idag för en fjärdedel av utsläppen av koldioxid, i Sverige och globalt. För att undersöka möjligheterna till minskade utsläpp från vägbyggen har forskare på Chalmers och Göteborgs universitet detaljstuderat bygget av en åtta kilometer lång...

  • Skrivet maj 18, 2020
  • 0
 • E.ONs utsläpp fortsätter att minska

  En nedgång på 15 procent. Så mycket minskade de fossila koldioxidutsläppen i E.ONs värme- och kraftvärmeanläggningar som ingår i EUs utsläpphandelssystem under 2019 jämfört med föregående år. Det kan jämföras med de genomsnittliga utsläppen i el- och...

  • Skrivet april 29, 2020
  • 0
 • Enligt Naturvårdsverket inrikesflygets utsläpp minskar – tågets utsläpp ökar

  Inrikesflygets utsläpp minskar 4 % samtidigt som tågets utsläpp ökar 7,3 % mellan år 2017 och 2018, enligt färska siffror från Naturvårdsverket. Enligt nyligen uppdaterad årsstatistik från Naturvårdsverket står inrikesflyget i Sverige nu för 0,84 % av...

  • Skrivet december 22, 2019
  • 0
 • Svenska lärosäten tar helhetsgrepp om sitt klimatarbete

  36 universitet och högskolor har tagit fram ett gemensamt klimatramverk. Utifrån det ska varje anslutet lärosäte ta fram varsin konkret klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030. De höjda ambitionerna rymmer både sänkta...

  • Skrivet juni 24, 2019
  • 0
 • Växthusgaser från inrikesflyg fortsätter minska: ned 22 % 1999-2017

  El- och fjärrvärmesektorns utsläpp ökar enligt SVT Rapport idag. Samtidigt minskar utsläppen av växthusgaser för inrikesflyg år 1999 till 2017 med 22,3 procent enligt Naturvårdsverkets årsstatistik. En del av inrikesflygets minskade utsläpp kan tillskrivas effektivisering av- och...

  • Skrivet maj 13, 2019
  • 0
 • Allt fler kräver fossilfri värme

  Ägare och kunder pressar kommunala värmeverk att minska utsläppen av växthusgaser, men fossilfritt är ett allt tyngre argument även vid nyrekrytering. De kommunala fjärrvärmeproducenterna släpper i dag ut stora mängder växthusgaser. Men i den färdplan som uppvärmningsbranschen nyligen...

  • Skrivet april 23, 2019
  • 0
 • Utsläpp från inrikesflyget minskar med 5,9 % från år 2016 till 2017

  Utsläpp från inrikesflyget minskar med 5,9 % från år 2016 till 2017, från år 1990 till 2017 är minskningen 26,3 %. Rykande färska siffror från Naturvårdsverket visar att utsläppen från inrikesflyget fortsätter att minska. Naturvårdsverket är den...

  • Skrivet december 13, 2018
  • 0
 • Utsläpp av koldioxid styr bonus och skatt för nya bilar

  Den första juli i år införs bonus malus som kan innebära bonus eller förhöjd fordonsskatt för den som köper ny bil. Regeringen vill premiera bilar med låga koldioxidutsläpp med en bonus. Bilar med höga koldioxidutsläpp kommer att...

  • Skrivet maj 7, 2018
  • 0