Alla inlägg taggade "Väderstationer"

  • ​Väderstationer i skogen ska hindra bränder

    Väderstationer ute på avverkningar testas nu i skogsbrukets arbete med att förebygga skogsbränder. Bakom testerna ligger statistik från Skogforsk som visar att skogsbränder uppstår även när SMHIs prognoser visar låg brandrisk. Skogsmaskiner kan ge upphov till gnistbildning och...

    • Skrivet juni 29, 2020
    • 0