Alla inlägg taggade "Vegetation"

  • Bete ger näringsrikare vegetation och variation i landskapet

    I en nyligen publicerad studie har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) jämfört hur växternas energi- och näringsinnehåll påverkas av att djur betar markerna året om jämfört med om man klipper dem en gång i månaden. Studien visar...

    • Skrivet augusti 7, 2019
    • 0