Alla inlägg taggade "Virus"

 • Forskare utvecklar robot som dödar virus och bakterier

  Forskare vid Örebro universitet utvecklar en robot som tar död på covid-19 och andra virus med hjälp av UVC-strålning. – Målet är att vem som helst ska kunna bygga en robot, och sedan använda den mjukvara vi...

  • Skrivet november 26, 2020
  • 0
 • 5 vanliga hot som inte upptäcks av traditionella anti-virusprogram

  Kreatörer av skadlig kod har inte övergivit sina gamla knep utan de har lagt till nya metoder för att ligga steget före den traditionella antivirus-programvaran. De signaturdetekteringar och YARA-regler som tidigare gav tillräckligt bra försvar, räcker idag...

  • Skrivet september 11, 2019
  • 0
 • Fågelprojekt upptäckte virus

  För första gången har usutuvirus påträffats i Sverige. Viruset upptäcktes på en koltrast som hittades död på Öland och som analyserades av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Fyndet gjordes inom det fågelprojekt som startade i sommar med syftet...

  • Skrivet augusti 23, 2019
  • 0
 • SVA letar efter främmande virus hos fåglar

  Under senare år har West Nile-virus (WNV) och Usutuvirus (USUV) spridit sig i Europa och så långt norrut som till Tyskland. Virusen har i nya områden orsakat sjukdomsutbrott och dödlighet hos fåglar. Övervakning av döda fåglar är...

  • Skrivet juli 17, 2019
  • 0
 • Ovanlig hudcancersjukdom ökar

  Ovanlig hudcancersjukdom ökar – triggas av solen och kopplas till vanligt virus. Merkelcellskarcinom är en form av hudcancer vars förekomst ökar, men kunskapen och kännedomen hos allmänheten är låg. Det är en ovanlig form av hudcancer som...

  • Skrivet juli 13, 2018
  • 0
 • Nya pusselbitar om faktorer bakom ledgångsreumatism

  Personer som drabbas av ledgångsreumatism har flera år före insjuknandet förhöjda nivåer i blodet av specifika antikroppar mot tandbakterier och virus. De har även skador i käkben och skelett som tyder på att bennedbrytningen startar innan sjukdomen...

  • Skrivet april 29, 2018
  • 0
 • Behandling av cancer med virus ett steg närmare

  Ett internationellt team av forskare under ledning av professor Niklas Arnberg vid Umeå universitet, har nu för första gången lyckats visa att en ovanlig typ av adenovirus binder till en specifik typ av kolhydrat som överuttrycks på...

  • Skrivet april 14, 2018
  • 0
 • Ny insikt om hur virus utnyttjar värdproteiner till sin fördel

  Ny insikt om hur virus utnyttjar värdproteiner till sin fördel öppnar för nya virusläkemedel. Virus har en mycket begränsad uppsättning av gener och måste därför i stor utsträckning förlita sig på värdcellens proteiner för att kunna föröka...

  • Skrivet april 3, 2018
  • 0
 • KTH-forskare jobbar med nytt preventivmedel

  Lider du av en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom eller känner du någon som gör det? Forskare vid bland annat KTH har forskat om mänskliga slemhinnor och utvecklat ett biobaserad material som i framtiden förhoppningsvis kan göra livet enklare...

  • Skrivet mars 25, 2018
  • 0
 • Cancerframkallande virus utnyttjar kroppscellers egna tillväxtsmekanismer

  Resultat från forskning vid Umeå universitet som beskrivs i tidskriften Nature Communications kastar nu nytt ljus på Epstein-Barr virusets (EBV) cancerframkallande egenskaper. Upptäckta mekanismer, som möjliggör för viruset att stimulera tillväxt av tumörceller, skulle kunna utvecklas till nya...

  • Skrivet december 18, 2017
  • 0