Tak på reavinster hämmar rörligheten på bostadsmarknaden

Av på 2 februari, 2020
Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.

Regeringen vill återinföra taket för uppskov av reavinster på bostäder. Mäklarsamfundet är kritiskt till förslaget och befarar att det får en hämmande effekt på rörligheten på bostadsmarknaden. Detta framför Mäklarsamfundet i en remiss till Finansdepartementet.

– Ett tak kommer utan tvivel att påverka rörligheten på bostadsmarknaden negativt. Vi hade hoppats att taket skulle tas bort permanent helt och hållet, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.

Tidigare fanns ett tak om hur mycket uppskov som fick göras. Detta tak är tillfälligt slopat sedan 2016. Regeringen har nu föreslagit att ett tak återinförs.

– De hushåll som berörs av regeringens förslag finns framför allt i storstadsområden där behovet av ökad rörlighet är som störst. Det är inte minst viktigt för arbetsmarknaden i tillväxtområden. Uppskattningsvis påverkas var tjugonde bostadsaffär, vilket är djupt olyckligt.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Mäklarsamfundet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in