Tillväxttakten för inteckningar stabiliserades under andra kvartalet

Av på 13 juli, 2018
Arkivbild

Efter en hög tillväxttakt under första kvartalet 2018 har nu tillväxttakten för inteckningar i fastigheter stabiliserats till normal takt. Det totala inteckningsbeloppet ökade med 61 miljarder kronor, motsvarande en ökning på 1,2 procent, under årets andra kvartal. Allra störst ökning har skett i Västerbottens län med 1,7 procent.

Den höga tillväxttakten under första kvartalet påverkades sannolikt av det nya amorteringskravet som infördes i mars 2018. Att tillväxttakten avtagit något är därför helt normalt. Att ökningen ändå ligger på en stabil nivå under andra kvartalet tyder på att ingen dramatisk minskning har skett, säger Dennis Lindén, tf divisionschef på Lantmäteriet.

Inteckningsbeloppet i Sverige ökade med 61 miljarder kronor, eller 1,2 procent, under årets andra kvartal. Det innebär att det totala beloppet för inteckningar nu uppgår till 5,3 biljoner kronor (5 321 miljarder).

Inteckningsbeloppet har ökat i hela landet. Allra störst procentuell ökning det senaste kvartalet hade Västerbottens län med 1,7 procent. Minst ökning skedde i Västernorrlands län med 0,8 procent.

Högst inteckningsökning i kronor skedde i Stockholms län med 18,3 miljarder kronor, medan det i Gotlands län skedde lägst inteckningsökning i kronor, 0,4 miljarder kronor.

Länen med störst procentuell ökning av inteckningsbeloppet

  • Västerbotten + 1,7 procent
  • Västmanland + 1,4 procent
  • Halland + 1,4 procent

Länen med minst procentuell ökning av inteckningsbeloppet

  • Norrbotten + 0,9 procent
  • Värmland + 0,8 procent
  • Västernorrland + 0,8 procent

Län/region Q1-Q2 2018
Västerbotten 1,7%
Västmanland 1,4%
Halland 1,4%
Jämtland 1,3%
Östergötland 1,3%
Stockholm 1,3%
Södermanland 1,3%
Skåne 1,2%
Gotland 1,2%
Uppsala 1,2%
Örebro 1,1%
Jönköping 1,0%
Västra Götaland 1,0%
Kalmar 1,0%
Kronoberg 1,0%
Blekinge 1,0%
Dalarna 1,0%
Gävleborg 0,9%
Norrbotten 0,9%
Värmland 0,8%
Västernorrland 0,8%

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in