Undersökning av mäns och kvinnors löneanspråk inom tech

Av på 5 februari, 2020

​Demando har undersökt löneanspråk i tekniknära roller inom tech och jämfört utifrån kön och erfarenhet.

Underlaget i undersökningen är hämtat från Demandos databas som innehåller 12 000 reella löneanspråk, vi kan konstatera att kvinnor generellt har lägre löneanspråk än männen med lika många års erfarenhet.

Det finns dock ett undantag och det gäller för män och kvinnor med de lägsta löneanspråken och 2-4 års erfarenhet, där har kvinnor högre anspråk än männen, 32 000 kr jämfört med 31 000.

Störst skillnad hittar vi bland techkandidater med mest erfarenhet och de högsta löneanspråken, det vill säga över 15 år. Där ligger löneanspråken på 55 000 kr för kvinnor och 67 500 kr för männen.

Man kan också utläsa att kvinnornas löneanspråk är mer homogena än männens, både totalt sett och inom respektive erfarenhetskategori.

Börjar skillnader i lön mellan män och kvinnor redan vid löneanspråket?

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa Demando.se

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in