Unik pilgrimsvandring speglas i nytt resursmaterial

Av på 9 september, 2019
Mikael Stjernberg (SKR)

Den 23 september lanseras ”Berörd – resursmaterial om mission” som speglar ett unikt samtal om mission i en föränderlig värld.

2014 tillsatte Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet en gemensam arbetsgrupp för missionsteologi med syfte att inleda ett samtal om mission som skulle spegla och ge rättvisa åt de olika kyrkotraditionernas syn på mission och missionsuppdraget. Uppdraget för gruppen var att stimulera och bredda missionssamtalen i kyrkor och samhälle.

Ett spännande initiativ som arbetsgruppen tog för att tränga djupare var att starta den pilgrimsprocess som genomfördes under 2016 och 2017 och som nu resulterat i materialet ”Berörd – samtal om mission i en föränderlig värld”. Under pilgrimsprocessen besökte man under två år olika kyrkotraditioner för att på djupet lära känna varandra. Metoden som användes och som betonar lyssnandet och lärandet kallas receptiv ekumenik.

– Att lyssna och lära av varandra är en viktig del av vår identitet som mötesplats och därför har detta samtal om mission betytt mycket för oss som missionsråd. Vår förhoppning är att samtalet fortsätter på detta lyssnade sätt i denna och andra viktiga frågor, säger Anders Malmstigen, generalsekreterare för Svenska missionsrådet.

En förhoppning från arbetsgruppen är att detta material kan leda till en användning och spridning av de erfarenheter som gjordes under pilgrimsprocessen.

– Samtalet om mission är livsviktigt för kyrkan. Som kristna är vi en del av Guds mission, Guds sändning i världen. Kyrkan lever i mission, och som en del av Guds sändning i världen vill vi ständigt visa på tecken på Guds rike. Vi tänker olika om mission i kyrkorna, men utan mission upphör kyrkan att vara kyrka, säger Olle Kristenson, teologisk rådgivare på Sveriges kristna råd.

Vid lanseringen i Immanuelskyrkan i Stockholm kommer de medverkande att samtala om mission utifrån erfarenheterna som gjordes under pilgrimsprocessen. Några av deltagarna kommer att berätta om sina intryck. Det blir även tillfälle att pröva på några av de övningar som introducerades under processen. Bland de medverkande finns flera av deltagarna i pilgrimsprocessen, Sven-Erik Fjellström som varit processledare samt Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd och Anders Malmstigen, generalsekreterare för Svenska missionsrådet.

Det nya materialet har tagits fram av Sveriges kristna råd, Svenska missionsrådet, Bildaoch Sensus.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in