Upp till 750 personer kan skrivas ut ur Migrationsverkets boende

Av på 11 november, 2019
Arkivbild

Upp till 750 personer med uppehållstillstånd, de flesta för studier på gymnasial nivå, kan komma att behöva flytta från Migrationsverkets boenden. Istället behöver de ordna boende på egen hand.

Anledningen är en kammarrättsdom från den 18 juni i år som säger att den som har fått uppehållstillstånd, men som inte omfattas av bosättningslagen, inte har rätt till boende och dagersättning från Migrationsverket. Detta enligt LMA, lagen om mottagande av asylsökande med flera.

Migrationsverkets tolkning av domen är att denna grupp inte längre har rätt att bo i Migrationsverkets boenden när de har beviljats uppehållstillstånd. Tolkningen finns att ta del av i ett nytt rättsligt ställningstagande som börjar gälla idag, den 11 november 2019.

Migrationsverket har dock beslutat att det är först från och med den 31 januari 2020 som de berörda ska få beslut om att de skrivs ut ur Migrationsverkets boende.

Att vi avvaktar något beror på att vi vill ge de som studerar chans att gå klart höstterminen innan de måste flytta, och tid att leta nytt boende, säger Veronika Lindstrand Kant, avdelningschef för nationell samordning vid Migrationsverket.

Migrationsverket har även fört samtal med Sveriges kommuner och Landsting, SKL, om förändringen. Utgångpunkten är att var och en på egen hand ska ordna sitt boende, men det kommer att finnas personer som inte kan det.

Då blir det ytterst kommunens ansvar att pröva en individs behov av boende enligt socialtjänstlagen, säger Veronika Lindstrand Kant.

De personer som kommer att behöva ordna egna boenden finns spridda i Migrationsverkets boenden runtom i landet, majoriteten i Västsverige.

 De berörs av Migrationsverkets rättsliga ställningstagande och kan komma att behöva lämna Migrationsverkets boenden från och med den 31 januari 2020:

  • Runt 500 personer som har uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå samt de som är i färd med att söka förlängt uppehållstillstånd på samma grund.
  • Runt 50 personer med uppehållstillstånd med hänvisning till praktiskt verkställighetshinder.
  • Utöver dessa kan uppemot 200 personer som just nu väntar på att domstolen ska pröva deras ärende om studier på gymnasial nivå beröras om de får bifall på sin ansökan.


Med anledning av det rättsliga ställningstagandet om rätt till bistånd enligt LMA I dessa kommuner finns personerna som behöver flytta Ögonblicksbild av antal personer som behöver flytta ur.

Migrationsverkets boenden samt vilka kommuner de bodde i per den 5 november 2019. Inom parentes anges antalet personer som ännu inte har fått beslut i sitt ärende om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå, men som kan komma att beröras vid ett bifall på ansökan.

Observera att antalet personer som berörs förändras från dag till dag.

Örebro:

  • Hallsberg – (1)
  • Karlskoga – (1)
  • Lindesberg – (1)

Regionalt
Örebronyheter

Källa Migrationsverket

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in