Uppgörelser klara om hyreshöjningar på drygt en procent i genomsnitt

Av på 20 november, 2018

Hyresförhandlingarna pågår runt om i landet och drygt 66 968 lägenheter har nu fått sin nya hyra klar för 2019. För de avtal som hittills träffats är den genomsnittliga hyreshöjningen 1,17 procent meddelar Hyresgästföreningen.

– Vi är nöjda med utfallet hittills och tycker att det är en god avvägning mellan hyresgästernas förutsättningar och hyresvärdarnas intressen. I genomsnitt har hyresvärdarna begärt hyreshöjningar på i genomsnitt 3,22 procent, något vi anser är helt orimligt, säger Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

Tidigare har Fastighetsägarna och SABO gått ut med gemensamma riktlinjer där de anser att den allmänna hyresnivån bör stiga med 3–4 procent. Hyresgästföreningen anser att det är en alldeles för hög justering för 2019.

– Det speglar inte de verkliga behoven hos företagen. Vi tycker inte att förhållandena för att äga och förvalta fastigheter förändrats så mycket från föregående år då kraven och överenskommelserna var väsentligt lägre, säger Erik Elmgren.

Tidigare har Hyreskommissionen konstaterat att hyresutvecklingen mellan åren 2009 till 2016 har varit 26 procent medan KPI varit 9.

– Att äga och förvalta hyresfastigheter är en långsiktig verksamhet. Därför behöver vi ha ett långsiktigt perspektiv i förhandlingarna och det är precis det som förhandlingssystemet har lyckats med. Man kan inte bara titta på de tre senaste årens hyresutveckling som varit förhållandevis låg utan man måste se ur ett längre perspektiv. Hyresgästföreningen eftersträvar därför en långsiktig och stabil hyresutveckling, säger Erik Elmgren.

I det regeringsuppdrag som arbetades fram 2016 åtog sig Hyresgästföreningen att effektivisera förhandlingarna och fortsätta arbetet med att digitalisera och tillgängliggöra förhandlingsresultaten lokalt och på riksnivå.

– Det är glädjande att det i år är fler företag som gjort sin framställan digitalt via förhandlarportalen. Det är viktigt att vi nu fortsätter utvecklingen och digitaliseringen av förhandlingssystemet, säger Erik Elmgren.

Nu fortsätter lokala förhandlingar runt om i Sverige som ska resultera i hyresjusteringar för 2019 för tre miljoner hyresgäster.

Allmännyttiga
Antal företag med yrkande 25
Antal lägenheter med yrkande 158 139
Vägt yrkande för dessa lägenheter 3,22%
Antal företag med överenskommen hyra 30
Antal lgh med överenskommen hyra 66968
Vägd hyresförändring för dessa 1,17%
Tvister 0
Privata
Antal företag med yrkande 24
Antal lägenheter med yrkande 40925
Vägt yrkande för dessa lägenheter 3,32%
Antal företag med överenskommen hyra 0
Antal lgh med överenskommen hyra 0
Vägd hyresförändring för dessa 0,00%

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in