Välkommen till höstens föreläsningar på USÖ

Av på 10 oktober, 2017
Arkivbild

Sömnvanor och snarkning, smärta och hur man kan behandla depression via Internet, höstens offentliga föreläsningar vid USÖ bjuder på många spännande ämnen inom vitt skilda områden.

Föreläsningarna är kostnadsfria och allmänheten är hjärtligt välkommen. Bakom de olika arrangemangen står hälso- och sjukvårdens medarbetare och samarbetspartner i Region Örebro län, till exempel stiftelsen Nyckelfonden, Hjärnkoll och NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa).

Samtliga föreläsningar sker på Universitetssjukhuset Örebro, Wilandersalen, M-huset Några av föreläsningarna kommer att visas via länk på lasaretten i Karlskoga och Lindesberg.

På programmet:

16 oktober
Att leva med psykisk funktionsnedsättning
Utifrån egen erfarenhet berättar ambassadörer från (H)järnkoll hur det är att leva med eller vara anhörig till någon med en psykisk funktionsnedsättning.

Medverkande: Mia Fridh Hagström berättar om tiden i skolan med ångest, fobier och OCD. Elisabeth Norlinder berättar om att vara anhörig till en dotter med psykoser, missbruk och ADHD. Annika Gelin har en dotter med autism, hon blandar sin föreläsning med sång och musik.
Tid: 14.00–17.00

13 november
Behandling för depression via internet
Internetbaserad KBT är en behandlingsmetod som blivit allt vanligare. Hur går behandlingen till, Hur bra är behandlingen och hur får man tillgång till behandlingen? 

Medverkande: Fredrik Holländare, psykolog och forskare
Tid:18.00–19.30

16 november
Sömnvanor och snarkning
Sömnens fysiologi och funktioner samt konsekvenser av sömnbrist och snarkning.

Medverkande: Överläkare Lena Leissner, Sömnenheten Neurokliniken, Universitetssjukhuset Örebro
Tid: 18.00–19.00

23 november
Leva inte bara överleva – med smärta som ständig följeslagare
Om långvarig smärta, hur man kan behandla den och att man kan leva ett gott liv trots smärta. Vi går också in på skillnaden mellan akut och långvarig smärta som är att betrakta som två olika sjukdomstillstånd med olika behandlingsmöjligheter.

Medverkande: Patty Gkatziani, specialistläkare. Jessica Sannander, psykolog, Sophia Norrtorp Ohlin, sjukgymnast. Alla verksamma i smärtteamen vid smärtsektionen, neuro- och rehabmedicinska kliniken USÖ.
Tid: 18.00–19.00

30 november
Akutsjukvård 24/7/365
Om sjukvårdens olika ingångar och att känna igen tidskritiska tillstånd såsom hjärtinfarkt, stroke och sepsis.
Medverkande: Lisa Kurland, Professor och överläkare akutkliniken USÖ.
Tid: 18.00–19.00

11 december
Affektiva sjukdomar
Utredning och behandling av bipolaritet.

Medverkande: Maher Khaldi, överläkare psykiatrisk akut- och heldygnsvård.
Tid:l 18.00–19.30

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in