Välkommet förslag att utreda större statligt ansvar för vården

Av på 24 september, 2019
Foto: Johan Knobe

Vi ser positivt på förslaget om en utredning gällande huvudmannaskapet. En nationell primärvårdsreform behöver gemensamma finansieringsprinciper på nationell nivå, därför behöver ett större statligt ansvar för vården utredas, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.

Så kommenterar Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet, fem ledande moderaters förslag på DN-debatt i dag om ökad statlig styrning av vården.

– Som moderaterna konstaterar på dagens DN-debatt är svensk sjukvård bra på mycket, samtidigt som kontinuiteten och tillgängligheten i primärvården är riktigt dålig. En nationell primärvårdsreform med listning på fast namngiven läkare skulle åtgärda problemen. Patienterna får en god kontinuitet när de får träffa sin ”egen” läkare vid varje besök i stället för olika varje gång. En nationell primärvårdsreform behöver också nationella finansieringsprinciper istället för det lapptäcke av olika finansieringsformer som i dag styr vården mot fortsatt ojämlikhet.

– Flera regioner har inte förutsättningar att tillhandahålla det välfärdsutbud som befolkningen behöver. Därför behöver staten ta ett större ansvar, i enlighet med lagstiftningens intention om jämlik hälso- och sjukvård till hela befolkningen oberoende av bostadsort.

– I dag varierar tillgänglighet i vården med var i landet du bor. Vården ska vara lika oavsett var i landet du bor. En ökad statlig styrning behövs för en mer jämlik vård. En utredning är ett första rätt steg mot rätt håll, avslutar Heidi Stensmyren.

Politik | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in