Valresultat skapar osäker bostadsmarknad

Av på 31 oktober, 2018
Arkivbild.

Fastighetsbyrån har frågar sina mäklare runt om i landet om utgången av valet har påverkat bostadsmarknaden, drygt en fjärdedel tycker att valresultatet och det osäkra parlamentariska läget har påverkat marknaden och gjort konsumenterna mer osäkra. Mäklarna anser också att det viktigast för att få en bättre fungerande bostadsmarknad är en förändring av reavinstskatten.

Fastighetsbyrån senaste Mäklarpanel visar på ett fortsatt, och stärkt, övertag för köparna på marknaden. En bidragande orsak till svag efterfrågan kan vara valet. På frågan ”Tycker du att riksdagsvalet, och det osäkra parlamentariska läget Sverige befinner sig i, har påverkat bostadsmarknaden?” svarade 26 % Ja och resten Nej. I de öppna svaren hänvisar praktiskt taget samtliga mäklare som svarat ja på frågan till en ökad osäkerhet.

– Det finns en generell osäkerhet på bostadsmarknaden vilket valresultatet och det parlamentariska läget vi har nu kan ha spätt på. Just nu skulle bostadsmarknaden må bra av stabilitet, tydlighet och långsiktiga spelregler – och det är ju inget som valresultatet bjudit på hittills. Konsekvensen blir helt enkelt att vissa avvaktar med att byta bostad, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Mäklarna fick också svara på frågan ”Vilken politisk åtgärd tycker du är viktigast för att få en bättre fungerande bostadsmarknad?”. Överst på önskelistan kom ”sänkt/avskaffad reavinstbeskattning” som 34 % angav som viktigast, följt av ”ta bort skärpt amorteringskrav” vilket 30 % valde.

– I mäklarnas vardag är det reavinsten som är den mest påtagliga inlåsningseffekten, framförallt med äldre som stannar i sina stora hus. Dock kan politikerna inte fortsätta med punktinsatser. Så fort som möjligt behöver vi en översyn av hela bostadspolitiken och en blocköverskridande uppgörelse. Förhoppningsvis finns det en tillräckligt stark vilja från olika politiska håll för att få till det, oavsett vilka som får bilda regering, säger Johan Engström.


Frågor:

Tycker du att riksdagsvalet, och det osäkra parlamentariska läget Sverige befinner sig i, har påverkat bostadsmarknaden?

 • Ja – 26 %
 • Nej – 74 %

Vilken politisk åtgärd tycker du är viktigast för att få en bättre fungerande bostadsmarknad?

 • Sänkt/avskaffad reavinstbeskattning – 34 %
 • Ta bort skärpt amorteringskrav – 30 %
 • Ta bort hela amorteringskravet – 9 %
 • Jag tycker att bostadsmarknaden fungerar bra som det är – 8 %
 • Annat – 6 %
 • Utfasning av ränteavdraget – 4 %
 • Subventionerat bosparande för unga – 4 %
 • Förenklade byggregler – 4 %
 • Uppluckring av hyresreglering – 1 %

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Om Mäklarpanelen
Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 1100 mäklare runt om i landet. Den senaste enkäten genomfördes 15-22 oktober 2018 och totalt svarade 575 personer. Svaren bryts ner på segmenten Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Större ort, Mellanstor ort och Liten ort.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in