Var fjärde tjänstepensionsflytt sker utan kundens vetskap – var tredje hamnar i ett oönskat sparande

Av på 31 december, 2019

De flesta som flyttar sin tjänstepension gör det på initiativ av en rådgivare eller bank. Flyttströmmarna går från traditionell försäkring till fondförsäkring, och från förvalsbolag till banker och fondbolag.

Många sparare är omedvetna om att de flyttat – över en fjärdedel – och drygt tre av tio flyttar till en sparform som inte stämmer överens med vad de säger sig föredra. Endast fyra av tio jämför olika alternativ innan de flyttar. Det framgår av AMFs Flyttrapport som presenteras för fjärde året i rad, där branschstatistik över flyttar av kollektivavtalade tjänstepensioner kombinerats med intervjuer med kunder som flyttat sin tjänstepension från AMF.

Under det senaste decenniet har flyttaktiviteterna inom kollektivavtalad tjänstepension succesivt ökat i takt med att flytträtt tillkommit inom allt fler avtalsområden. Under 2018 minskade dock flyttaktiviteterna inom SAF-LO (privatanställda arbetare) och inom KAP-KL (kommun- och landsting) något, medan de nästan dubblades inom avtalsområde PA16 (statligt anställda).

 – Rätten att vara med och välja vem som ska förvalta det egna pensionssparandet och i vilken sparform pengarna ska läggas är i grunden väldigt positiv. Det ger individen ett större inflytande över sin framtid, och det sporrar oss pensionsbolag att bli bättre. Däremot är det ett stort underbetyg att så många flyttar eller flyttas utan att vara medvetna om det, år ut och år in, och att så många hamnar i ett sparande som inte motsvarar de egenskaper som man efterfrågar. Det är inte hållbart utan hotar i förlängningen att underminera förtroendet för hela tjänstepensionssystemet, säger Johan Sidenmark, vd AMF.

I en undersökning bland kunder som flyttat från AMF var 27 procent omedvetna om att de flyttat sin tjänstepension. Hos runt 60 procent av de kunder som var medvetna om att de flyttat väcktes idén om flytt av bank, finansiell rådgivare eller annan tredje part. Vid själva genomförandet fick 79 procent någon form av hjälp, och de flesta – 55 procent – behövde bara skriva under för flytt. Det främsta motivet för att flytta sin tjänstepension var att man ville samla sitt sparande.

– Idag finns mycket goda möjligheter att jämföra olika alternativ för sitt pensionssparande, inte minst med hjälp av digitala verktyg som oberoende Konsumenternas försäkringsbyrå. Fler än de fyra av tio som idag gör någon form av jämförelse innan de flyttar sin pension borde verkligen göra det, säger Johan Sidenmark, vd AMF.

Syftet med rapporten är att belysa flyttströmmarna för tjänstepensioner och att öka förståelsen för hur kunderna agerar vid flytt av tjänstepension. AMF strävar efter att göra de kunder som väljer att byta pensionsbolag medvetna om vad en flytt till eller från ett bolag innebär. Underlaget består av information från de olika valcentralerna, Svensk Försäkring, Pensionsmyndigheteten, samt en undersökning genomförd våren 2019 bland kunder som flyttat sin tjänstepension från AMF.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa AMF

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in