Var tionde lärare i Örebro län går i pension inom fem år

Av på 12 juni, 2019
Johanna Jaara Åstrand

Stora grupper av lärare, framförallt speciallärare, kommer att gå i pension inom några år, samtidigt som många av de yngre lärarna är obehöriga. Runtom i landet sparas det dessutom på skolan i en tid då kraftfulla satsningar krävs för att mota lärarbristen.

I Örebro län finns det 320 lärare i grundskolan över 60 år. Dessutom är en väldigt stor andel av de unga lärarna i länet obehöriga.

– Alla kommuner står inför stora rekryteringsbehov och bristen på lärare slår hårt mot en likvärdig skola. Det finns inga genvägar till fler lärare, det handlar om att värna och värdera de lärare man har och möjliggöra bra studievillkor för de som vill bli, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundet har analyserat åldersfördelningen inom lärarkåren i grundskolan i samtliga svenska kommuner och län utgående från statistik från Skolverket.

Stora pensionsavgångar innebär stora behov av att rekrytera nya lärare för att klara kompetensförsörjningen. Hur väl är skolorna rustade för framtiden? Den samlade bilden är att många kommuner och län står inför stora bemanningsutmaningar, samtidigt som en stor del av de unga lärarna saknar utbildning för uppdraget.

Laxå har högst andel äldre lärare i Örebro län
I Örebro län var 10 procent av lärarna i grundskolan 60 år eller äldre under läsåret 2018-2019. Även om andel får anses hög, är det färre än i många andra län. Jämtland hade högst andel äldre lärare (15 procent), medan Blekinge hade lägst (10 procent). Snittet i hela Sverige var 12 procent.

Bland kommunerna i Örebro län hade Laxå högst andel äldre lärare (21 procent), medan Hallsberg hade lägst (6 procent).

Följande bild visar åldersfördelningen bland lärarna i Örebro län. Vi ser att 40-49 år är den största åldersgruppen.

Grafen visar antal grundskollärare i respektive åldersgrupp.

Generellt är pensionsavgångarna störst bland speciallärare och specialpedagoger. I de här grupperna är mer än var femte lärare i hela landet över 60 år. I ämnen som svenska och slöjd kommer också många lärare gå i pension inom kort.

Stort behörighetsgap mellan unga och gamla
Pensionsvågen är extra utmanande eftersom behörighetsnivån bland de äldre lärarna, generellt, är mycket högre än bland de unga.

Även i Örebro län har de äldre lärarna högre behörighet än de unga. 87 procent av grundskollärarna mellan 60 och 65 år är behöriga, jämfört med 44 procent av 20-29-åringarna. Jämfört med många andra län i landet är behörighetsnivån bland unga lärare i Örebro län anmärkningsvärt låg. I Sverige är motsvarande siffra 49 procent.

Bland kommunerna i Örebro län sticker Hällefors och Lekeberg ut med låg behörighet bland unga lärare. Endast 33 procent av kommunens lärare mellan 20 och 29 år är behöriga.

– Den lärarkompetens och erfarenhet som nu pensioneras bort ersätts inte med ny. Det är förödande och riskerar leda till enorma samhällskostnader. Det går inte att spara sig till fler lärare eller bättre skolresultat, ändå är det vad som sker i kommun efter kommun. Riks- och kommunpolitiker måste erkänna allvaret och ta ett samlat grepp, säger Johanna Jaara-Åstrand.

Sifforna visar att samhället behöver skapa fler vägar in i läraryrket. Dels för dem som arbetar i skolan i dag och som saknar behörighet, dels för andra kategorier som vill ta steget och skola om sig till lärare. Lärarförbundet har därför analyserat hur det ser ut runt om i landet och vilka åtgärder som behöver vidtas. Resultatet presenteras i en rapport som släpps i mitten av juni.


Tabeller
Nyckeltal, kommun för kommun i Örebro län

Kommun Andel lärare över 60 år Behörighet bland lärare 20-29 år Behörighet bland lärare 60-65 år
Hällefors 16 % 33 % 62 %
Ljusnarsberg 9 % Uppgift saknas 75 %
Lekeberg 10 % 33 % 88 %
Nora 13 % 46 % 100 %
Hallsberg 6 % 48 % 75 %
Askersund 17 % 67 % 100 %
Degerfors 16 % 53 % 86 %
Örebro 9 % 44 % 88 %
Lindesberg 9 % 37 % 76 %
Karlskoga 10 % 46 % 92 %
Kumla 11 % 46 % 90 %
Laxå 21 % 100 % 80 %

Hälsa | Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in