Varannan anställd med hörselskada har inte sökt hörselvård

Av på 19 oktober, 2019

Mer än varannan anställd med hörselnedsättning, över 350 000, har inte sökt hörselvård. Det visar en Novus-undersökning som Hörselskadades Riksförbund (HRF) låtit göra.

Mycket allvarligt. De lever med en stor hälsorisk, säger HRFs förbundsordförande, Mattias Lundekvam.

Hela 56 procent av alla anställda med hörselnedsättning har inte sökt hörselvård, enligt en undersökning som HRF låtit göra. Det motsvarar över 350 000 arbetstagare runt om i landet.

Onödig hälsorisk

– Det här innebär en allvarlig och helt onödig hälsorisk, säger Mattias Lundekvam. – Att under lång tid slita med att inte höra innebär en stor påfrestning. Det kan i sin tur leda till stress, tinnitus, värk, utmattning och andra hälsoproblem.

Sådan ohälsa går att förebygga, konstaterar han. Det gäller bara att upptäcka hörselnedsättningen i tid och sedan ta kontakt med hörselvården direkt.

Men de som söker hörselvård har ofta dröjt länge, visar HRFs undersökning. En tredjedel väntar över tre år, en av tio väntar över tio år.

Regelbundna hörseltester

Det borde vara självklart med regelbundna hörseltester på alla arbetsplatser. Fack, arbetsgivare och företagshälsovård behöver ta hörselfrågorna på större allvar, tycker Mattias Lundekvam.

Ungefär 1,5 miljoner människor i Sverige har en hörselnedsättning som påverkar samtal i deras vardag, drygt 700 000 är i yrkesverksam ålder (20-64 år).

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa Hörselskadades Riksförbund

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in