Varannan förälder oroar sig för barnets säkerhet vid bad

Av på 12 juli, 2017

Hälften av alla småbarnsföräldrar oroar sig för att deras barn ska råka illa ut när de badar i sjöar eller hav och drygt var tredje förälder har inte, eller vet inte om de har, tillräckliga kunskaper för att ingripa vid ett drunkningstillbud. Dessutom uppger fler än fyra av tio svenska småbarnsföräldrar att deras barn inte känner sig trygga med att bada i havet, enligt en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Trygg-Hansa.

Sommarlovet innebär för många barn bad och vattenaktiviteter utomhus. I en ny undersökning från Trygg-Hansa uppger hälften (50 %) av de tillfrågade småbarnsföräldrarna att de alltid, ofta eller ibland är oroliga att deras barn ska råka illa ut när de badar eller simmar i en sjö, och drygt hälften (55 %) uppger att de är oroliga när det gäller bad i hav. Den viktigaste åtgärden för att öka vattensäkerheten bland barn är enligt sju av tio (74 %) föräldrar vuxnas uppsikt över barnet, medan var femte (17 %) anser att det viktigaste är att prata om vattensäkerhet med barnet. Drygt nio av tio (93 %) föräldrar har pratat med sitt barn om säkerhet i och vid vatten.

– Simkunnighet hos barnen i kombination med de vuxnas uppsikt och tillsyn är de viktigaste åtgärderna för att öka säkerheten i och vid vatten och minska drunkningsolyckorna bland barn. Viktigt att komma ihåg är att det kan vara stor skillnad på att simma i en uppvärmd pool och i öppet vatten som är kallt och mörkt. Tänk på att det fortfarande är kallt i vattnet nu i början av sommaren och håll därför extra uppsikt på hur de reagerar i vattnet, även om det gäller större barn som kan simma, säger Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

I Trygg-Hansas undersökning uppger hälften (50 %) av föräldrarna att de oftast badar tillsammans med sitt barn när det badar medan var tredje (35 %) står nära vattnet och har uppsikt över barnet. Dock uppger drygt var tredje (35 %) förälder att de inte har eller vet om de har tillräckliga kunskaper för att ingripa vid ett drunkningstillbud. Under 2016 drunknade tio barn i Sverige. Även om siffran är lägre jämfört med året innan, då tretton barn omkom, är drunkning fortfarande den vanligaste dödsolyckan bland barn i åldern ett till sex år.

– Att ha kunskap i första hjälpen och hjärt-lungräddning för barn, vilket skiljer sig mot den vuxna motsvarigheten, kan vara livsavgörande. Det går ofta väldigt fort om olyckan väl är framme och då gäller det att ha övat praktiskt för att veta vad som behöver göras. Är man osäker på hur man ska agera gör man i värsta fall inget alls. Jag uppmanar därför alla föräldrar att gå en kurs i första hjälpen, det kan rädda liv, säger Alexandra Gahnström.

Att kunna simma är det första steget för ökad säkerhet i och vid vatten. I sommar fortsätter Trygg-Hansa att stötta Svenska Livräddningssällskapets sommarsimskolor runt om i landet, där över 30 000 barn får möjlighet att öva på vattenvana.

Så njuter du tryggt med barn på stranden:

 • När barnet är i eller i närheten av vatten, lägg bort mobilen, läsplattan och boken och håll uppsikt.
 • Små barn i vatten ska alltid vara på gripavstånd så att du direkt kan nå dem om något händer, ta chansen att ha en mysig stund med ditt barn i vattnet.
 • Även om barnet kan simma, håll uppsikt. Särskilt i början av sommaren när vattnet fortfarande är kallt.
 • Barn ska alltid ha flytväst när man åker båt, men det är viktigt även på bryggan. Små barn rekommenderas att ha räddningsväst som vänder barnet rätt om det hamnar i vattnet.

Statistik från undersökningen:

 • Vartannat barn (53 %) mellan 5-12 år har lärt sig att simma i simskola, av dessa har nära hälften (45 %) lärt sig i en simhall och knappt var tionde (8 %) i en sommarsimskola utomhus. En femtedel (20 %) har lärt sig att simma genom en förälder eller syskon.
 • En femtedel (20 %) av föräldrarna är alltid/ofta oroliga för att deras barn ska råka illa ut när de badar eller simmar i sjö, närmare var tredje (30 %) är orolig ibland. Drygt en femtedel (22 %) av föräldrarna är alltid/ofta oroliga för att deras barn ska råka illa ut när de badar eller simmar i hav, var tredje (33 %) är orolig ibland. Bland föräldrar med barn födda mellan 2010-2012 är det nästan en av tre (30 %) som är oroliga för att deras barn ska råka illa ut när de badar i en sjö.
 • Majoriteten (95 %) upplever att deras barn inte har någon rädsla för vatten i största allmänhet.
 • Nio av tio föräldrar har pratat med sitt barn om säkerhet i och vid vatten.
 • Hälften av föräldrarna (50 %) badar tillsammans med sitt barn när barnet badar/simmar. En tredjedel står nära vattnet och har uppsikt över barnet.
 • Mer än 7 av 10 föräldrar (74 %) uppger att den viktigaste åtgärden för att öka säkerheten för sitt barn vid vatten är att vuxna har uppsikt över barnet. Var femte (17 %) anger att det viktigaste är att prata vattensäkerhet med barnet. Detta blir viktigare för föräldrarna ju äldre barnet är.
 • Nio av tio (90 %) föräldrar anger att deras barn känner sig trygga att bada eller simma i en pool. I sjö är denna siffra 74 % och i hav 58 %.
 • Åtta av tio föräldrar (78 %) anger att deras barn är vana att simma/bada utomhus i hav eller sjö.
 • Drygt var tredje (35 %) förälder anger att de inte har, eller vet om de har, tillräckliga kunskaper i första hjälpen för att ingripa vid ett drunkningstillbud.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in