Vårdmomsen får inte fortsätta drabba privatpraktiserande läkare

Av på 10 september, 2019
Arkivbild.

Vårdmomsen slår hårt mot olika privata vårdgivares verksamhet. Därför är det mycket välkommet att Centerpartiet och Liberalerna nu har kommit överens med regeringen om att avsätta pengar i den kommande budgeten för att lindra effekterna av vårdmomsen, säger Heidi Stensmyren ordförande i Sveriges läkarförbund

I dag presenterades nyheten att regeringen, C och L kommit överens om att i budgetpropositionen från 2020 årligen avsätta 210 miljoner kronor för att kompensera de privata vårdgivarna för de extra kostnader som vårdmomsen innebär. Skatteverkets nya tolkning av momsreglerna innebär att det sedan 1 juli i år i ett slag blev 25 procent dyrare med inhyrning från bemanningsföretag och för läkare, psykologer och andra som verkar på konsultbasis. Den nya vårdmomsen berör också många lösningar med underentreprenörer i vården, tandvården och omsorgen. Kostnader som de privata vårdgivarna inte får dra av och som det inte finns marginaler för.

– Läkarförbundet kommer minutiöst att fortsätta att granska hur den analys kommer att göras som regeringen och centern är överens om. Det är viktigt att alla konsekvenser av vårdmomsen analyseras och att alla drabbade kompenseras.

– Till slut måste regelverket ändras så att vi uppnår jämlika konkurrensvillkor på vårdmarknaden. Vårdmomsen får inte fortsätta att drabba privatpraktiserande läkare med flera andra. I förlängningen är det patienterna som blir lidande när privat verksamhet begränsas och får läggas ned, avslutar Heidi Stensmyren.

Politik | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in