Världen – Sydkorea och Sverige samarbetar om fjärrvärme

Av på 10 november, 2016
Pia Sandvik, RISE vd, och Kyung-Won Kim, vd KDHC, skrev under ett samarbetsavtal 10 november. Foto: Anna Sigge

9-10 november besökte en delegation från KDHC, Korean District Heating Corporation, svenska forskningsinstitutet SP, som är en del av RISE-koncernen. Syftet är att utöka det nuvarande FoU-samarbetet inom fjärrvärme och fjärrkyla.

Under besöket har det sydkoreanska företagets vd, Kyung-Won Kim, och Pia Sandvik, RISE vd, skrivit på ett samarbetsavtal, ett så kallat Memorandum of Understanding. Det ska främja fortsatt samverkan inom internationella forskningsprojekt och etableringen av ett nationellt standardiserings- och certifieringssystem för fjärrkyla och fjärrvärme i Sydkorea.

Vi har en stark kompetens inom fjärrvärme och det känns väldigt bra att få bidra till en samhällsnyttig utveckling i Sydkorea. Fjärrvärme och fjärrkyla har stor potential att minska miljöbelastningen och ge ett energieffektivare samhälle, säger Pia Sandvik.

Fjärrvärme och fjärrkyla (DHC, District Heating and Cooling) har visat sig vara en viktig bidragande orsak till minskning av växthusgasutsläpp i många länder runt om i världen och bra energilösningar blir allt mer betydelsefulla. Korean District Heating Corporation, som är ett av världens ledande fjärrvärmeföretag, har deltagit tidigare i två projekt där SP var antingen koordinator eller partner. Det sydkoreanska företaget har gjort väsentliga bidrag med sin kunskap och erfarenhet för att uppnå viktiga nya resultat på området.

Vi har samarbetat via en global plattform, IEA DHC +, och vi är övertygade om att nationella projekt kan dra nytta av de internationella erfarenheter vi gjort, säger Nazdaneh Yarahmadi, docent och seniorforskare vid SP.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in