Värmen påverkar oss alla

Av på 20 juli, 2018

Värmen och torkan som råder i Örebro innebär att vi är extra uppmärksamma, anpassar verksamheterna efter vädret och regelbundet stämmer av läget inom kommunen och med andra.
Den långvariga värmen och torkan påverkar både människor, djur och natur.

Kommunens olika verksamheter följer de råd och rekommendationer som finns för att så långt det är möjligt ge service och stöd till örebroarna.

Alla tar ett stort ansvar
– Vi har just haft ett möte med alla förvaltningar för att gå genom läget och få en bild av vad som görs och om det finns något vi behöver ta tag i, säger Mats Brantsberg, säkerhetschef på Örebro kommun.

– Läget är tufft eftersom det är så varmt, men alla förvaltningar och verksamheter tar ett stort ansvar och anpassar verksamheten utifrån förutsättningarna. Det som är gemensamt är också att vi alla hoppas på regn och lite lägre temperaturer nu, fortsätter han.

Vardagen blir lite annorlunda när det är så varmt
För barn och vuxna som finns i våra kommunala verksamheter – allt från förskola till äldreomsorgen – kan värmen vara besvärlig, särskilt för de minsta barnen och för gamla och sjuka. De som jobbar under sommaren försöker också anpassa vardagen så långt det går. Några exempel på det är att förskolor är ute på gården på morgonen istället för mitt på dagen eller att de har vattenlekar inomhus för att svalka. Inom äldreomsorgen försöker man samla dem som bor på boenden i gemensamma dagrum där det är svalare. Fläktar och att ställa fram dryck av olika slag är andra sätt att försöka få ned temperaturen.

– Det viktiga i ett sådant här läge är att vi på alla sätt vi kan försöker förhindra att människor far illa av värmen. En sådan här värmebölja, som också är så långvarig, gör att verksamheterna får improvisera lite för att underlätta och svalka, men jag tror att alla har förståelse för att det till exempel inte kan bli lika mycket utevistelse nu för vare sig förskolebarn eller äldre. Alla omsorgsverksamheter följer också de råd som bland annat Folkhälsomyndigheten ger, säger Mats Brantsberg. 

Vatten, kor och grillplatser
En kommun har alla möjliga olika sorters verksamheter, allt från bad till kontroll av restauranger, och många verksamheter får lite extraarbete eller göra saker annorlunda på grund av värmen.

Kultur- och fritidsförvaltningen tar fler badprover än vanligt, och affischerar om eldningsförbud vid grillplatser där de också tar bort den ved som normalt sett är utplacerad. Tekniska förvaltningen tömmer papperskorgar oftare, och följer vattennivåerna i de sjöar som fyller på Svartån, för att hela tiden ha koll på tillgången till dricksvatten – och där märks det för närvarande inte några risker för vattenbrist. Miljökontoret gör sin sedvanliga tillsyn av restauranger, och har hittills inte fått in fler rapporter än en vanlig sommar om misstänkt matförgiftning. Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete, som bland annat har en del djur på bete är extra noga med att kolla så att både mat och vatten är tillräckligt.

– Vi har också tät kontakt med räddningstjänsten och Länsstyrelsen för att både ge information om vårt arbete och hjälpa till med det vi kan, säger Mats Brantsberg.

– Fokus just nu är också att sprida information om eldningsförbudet på alla sätt vi kan, så att vi minskar risken för fler bränder. Vi själva har också valt att inte slå gräs längs de vägar som kommunen ansvarar för, för att inte riskera att en gnista tänder eld på det torra gräset. Och på Atleverket har de mer tillsyn än vanligt på grund av torkan och värmen, fortsätter han.

Prognoserna visar just nu att värmen håller i sig, och det innebär att vi fortsätter vara extra uppmärksamma, anpassa verksamheterna efter vädret och regelbundet stämma av läget både inom kommunen och med andra.

Lokalt | Örebro kommun
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in