Västen som räddar liv – hälften skulle kunna överleva

Av på 18 maj, 2018

Årligen, i Sverige, mister ca 30 personer livet till följd av drunkning i samband med olyckor där fritidsbåtar är inblandade, i genomsnitt är 80 procent av drunkningsoffren män mellan 50 och 90 år och hela 85 procent saknar flytväst när de hittas.

Av de 284 personer som drunknat i samband med fritidsbåtar de senaste tio åren skulle alltså 142 personer kunnat ha överlevt om de använt flytväst, och hela 227 personer skulle överlevt om de använt flytoverall och kunnat larma!

Den som oväntat och ofrivilligt faller i sjön befinner sig i en farlig situation. Det plötsliga, oväntade fallet är en helt annan sak än att frivilligt hoppa i sjön i samband med bad och lek. Vattnet i havet och våra sjöar är nästan alltid farligt kallt. Den omedelbara köld-chocken som inträffar då man plötsligt hamnar i vattnet leder till häftig andhämtning, hyperventilering. Med lite otur kan det leda till våldsamma kallsupar som i sin tur kan leda till drunkning. Bästa skyddet mot hyperventileringen är bra klädsel och en flytväst.

Under 2017 omkom 21 personer i båtlivsrelaterade olyckor. Av de drunknade 20 personer och 3 personer drunknade trots att de hade flytväst. Resterande 17 personer saknade flytväst. Vid en analys genomförd av Transporstyrelsen och Svenska Livräddningssällskapet uppskattades att 9(53%) av dessa 17 skulle ha överlevt om de burit flytväst. Om de dessutom använt flytoverall och kunnat larma hade ytterligare 5 personer, det vill säga 14(82%)förmodligen överlevt och kunnat räddats.

Samtliga 21 omkomna, utom en, var män med ett åldersspann från 29 – 75år med en snitt ålder på 56år. Olyckan har i 15(71%) fall inträffat i en insjö och vid 13(62%) av fallen var aktiviteten fiske. Vidare skedde dödsfallen vid 13(62%) tillfällen då personerna var ensamma. 15(71%) personer påvisade promille i blodet, fem(24%) personer hade över 2,0 promille, sex(29%) personer hade mellan 1,0-1,9 promille, fyra(19%) personer hade mellan 0,1-0,9 promille i blodet och endast sex(29%) personer gick det inte att påvisa någon promille halt i blodet som är relaterat till alkoholintag.

Flytvästanalys utförd av: Svenska Livräddningssällskapet tillsammans med Transportstyrelsen/ Sjösäkerhetsrådet samt läkare specialiserad på bland annat hjärtsjukdomar och naval medicin.

Sverige är en del av den internationella ”Wear It!” kampanjen, som 2018 inträffar mellan den 18 maj och 25 maj. Kampanjen omfattar en lång rad organisationer och myndigheter som vill uppmärksamma nyttan av att använda flytväst på sjön. Nedan följer ett schema över fokusgrupper för kampanjen 2018.

 • 18 maj Flytvästen som en del i en säker arbetsmiljö
 • 19 maj Världsrekord dagen – Då bär vi alla flytväst och delar med oss av budskapet där vi kan vill och vågar!
 • 20 maj Fritidsbåtar – Testa din uppblåsbara väst inför säsongen
 • 21 maj Myndigheter
 • 22 maj Kanot
 • 23 maj Fiske
 • 24 maj Fritidsbåtar – ”Pappa, Du lovade faktiskt!”
 • 25 maj Flytvästdepåer

Fakta om båtolyckor enligt Transportstyrelsen/Sjösäkerhetsrådet*

 • I Sverige omkommer i genomsnitt 35 personer per år i fritidsbåtsolyckor.
 • Oftast inträffar olyckorna nära land och i lugnt väder och varje år omkommer en eller flera personer i hamn.
 • Den vanligaste dödsorsaken är drunkning.
 • Fall över bord eller kantring är de vanligaste orsakerna till dödsolyckorna.
 • Flest omkomna är män 50-70 år gamla.
 • Mer än en tredjedel av olyckorna sker i samband med fiske.
 • Många av de omkomna är ensamma vid olyckstillfället.
 • Sex av tio har druckit alkohol.
 • Bara en av tio drunknade bär flytväst eller flytplagg.

Regionalt
Örebronyheter

*Följande är medlemmar i Sjösäkerhetsrådet:Transportstyrelsen, Båtförsäkringsbolagen, Försvarsmakten, Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Riksföreningen Sveriges Gästhamnar, Rikspolisstyrelsen, Sjöfartsverket, Sjöpolisen, Sjö-räddningssällskapet, SMHI, Sweboat, Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddnings-sällskapet, Svenska Sportdykarförbundet, Svenska Sportdykarförbundet, Svenska Sportfiske- och Fiskevårds-förbund

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in