Växande geografiska skillnader i risken att dö i hjärtinfarkt

Av på 14 december, 2019
Hjärtoperation

Risken att dö i hjärtinfarkt är mer än dubbelt så stor i Norrbotten som i Stockholm – och skillnaderna mellan länen ökar. Det visar en ny kartläggning av Hjärt-Lungfonden. Nu krävs mer resurser till forskningen för att kunna förstå och jämna ut de regionala skillnaderna.

– Det här är en oroväckande utveckling. Tack vare Hjärt-Lungfondens största forskningssatsning SCAPIS vet vi att människor som bor i områden med låg socioekonomisk status löper betydligt större risk för hjärt-kärlsjukdom. Mer forskning krävs för att förstå varför skillnaderna ökar och utveckla behandlingar som motverkar dem, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Forskningsframsteg som till exempel ballongvidgning av kranskärlen och vetenskapligt baserade livsstilsråd har utvecklat vården och gett människor möjlighet att förbättra sina levnadsvanor. På tio år har dödligheten i hjärtinfarkt mer än halverats. 2008 avled 149 av 100 000 svenskar i hjärtinfarkt, och 2018 hade siffran sjunkit till 73 av 100 000. Trots det är hjärtinfarkt fortfarande en av våra vanligaste dödsorsaker. Enligt statistik från Socialstyrelsen som släpps i dag avled cirka 5 800 svenskar i hjärtinfarkt under 2018. 

Samtidigt visar en kartläggning av Hjärt-Lungfonden att de geografiska skillnaderna blir allt större. I dag löper du 103 procent större risk att dö av hjärtinfarkt om du bor i Norrbotten jämfört med om du bor i Stockholm. För tio år sedan var skillnaden endast 43 procent. Risken att drabbas av hjärtinfarkt är betydligt lägre i Stockholm än i något annat län.

– Svensk akutvård håller världsklass, och det är glädjande att antalet hjärtinfarkter minskar. Nästa steg för forskningen blir att utveckla mer individanpassade behandlingar och förutsäga vem som kommer att drabbas, säger Jan Nilsson, professor och ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd.

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till forskning för att besegra vår tids största folksjukdomar. Flera pågående forskningsprojekt syftar till att minska dödligheten i hjärtinfarkt, bland annat genom att öka kunskapen om vilka som drabbas och lägga grunden för nya läkemedel som minskar inflammation i kärlväggen. Förra året delade organisationen ut rekordbeloppet 351 miljoner kronor till forskningen.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa Hjärt Lungfonden

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in