Fyra av tio småföretag läggs ner när ägaren drar sig tillbaka

Av på 21 december, 2019

Fyra av tio småföretag i Sverige riskerar att gå i graven när ägaren lämnar företagslivet, visar en undersökning från Visma. Det innebär att tiotusentals bolag är hotade under det kommande decenniet. Bara var sjunde, 14 procent, tror att en familjemedlem tar över.

– Eftersom fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag är det oroande att så många välmående företag riskerar nedläggning. Att underlätta generationsväxling så att fler företag kan leva vidare är en viktig investering för framtiden, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Vismas undersökning visar att fyra av tio småföretag i Sverige, 37 procent, riskerar att läggas ner när ägaren drar sig tillbaka. Dessutom svarar en fjärdedel av de tillfrågade småföretagarna, 26 procent, att de inte vet vad som kommer hända med företaget när det är dags för pensionering. Bara 17 procent tror på en försäljning och ännu färre, 14 procent, tror att en familjemedlem tar över företaget.

I Sverige finns omkring en miljon registrerade företag, där den stora majoriteten är små bolag med upp till nio anställda. Samtidigt beräknas omkring 100 000 bolag behöva nya ägare inom tio år för att deras nuvarande snart går i pension. Skulle så många som fyra av tio då läggas ned innebär det att tiotusentals fungerande företag går förlorade.

De tillfrågade småföretagarna anser att den största fördelen med att köpa eller ta över ett befintligt företag, i stället för att starta ett nytt, är att varumärket redan är etablerat. Många lyfter också fram att de hade haft en stabil kundbas från början och att rätt kompetens hade funnits i företaget.

– Om du kan ta över en väl fungerande verksamhet i stället för att starta från noll kortar du din startsträcka rejält. Ett gott företagsklimat kräver att vi tar vara på det hårda arbete som företagare lagt ned och den värdefulla kompetens de har byggt upp, säger Boo Gunnarson.

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes via e-post mellan den 1 och 13 maj 2019. Sammanlagt svarade 992 småföretag på följande frågor:

1. Vad händer med ditt företag om/när du drar dig tillbaka?

  • Avveckling: 37 procent
  • Vet ej: 26 procent
  • Försäljning: 17 procent
  • Familjemedlem tar över: 14 procent
  • Annan medarbetare tar över: 6 procent

2. Tror du att något av följande hade varit en fördel med att ta över ett befintligt företag i stället för att starta ett nytt?

  • Varumärket hade redan varit etablerat: 75 procent
  • Jag hade fått en stabil kundbas från början: 74 procent
  • Rätt kompetens hade funnits i företaget: 66 procent
  • Jag hade sluppit byråkrati som hänger ihop med uppstartsfasen: 53 procent
  • Jag hade sluppit söka egen finansiering: 44 procent

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa Visma

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in