Ytterligare insatser från Örebro kommunkoncern för företag och samhälle

Av på 27 mars, 2020

Samhälle och näringsliv är f n hårt pressat m a av Covid-19. Örebroporten vidtar olika åtgärder för att hålla hjulen igång i samhället. Vårt grunduppdrag är att hyra ut lokaler för olika typer av offentlig verksamhet och komplettera marknaden med näringsfastigheter. Flera av Örebroportens hyresgäster tillhör det som klassas som samhällsviktig verksamhet. Vi anstränger just nu särskilt för att säkerställa full funktion i lokalerna för dessa verksamheter samtidigt som alla våra övriga hyresgäster i så liten utsträckning som möjligt ska bli påverkade av t ex längre hantering av ärenden. Än så länge har vi nästintill full bemanning. Prognoserna för virusets utbredning i samhället pekar dock på att det kan ändras snabbt. Därför förbereder vi nu vad som är särskilt viktigt att prioritera.

”Det är angeläget att Örebroporten i ett svårt läge gör vad som är möjligt för att mildra negativa effekter för företagare och medborgare och därför presenterar vi olika satsningar och insatser som vi bedömer viktiga just nu”, säger Lennart Bondeson, styrelseordförande i Örebroporten.

”Örebroporten kraftsamlar i dessa tuffa tider på att vara särskilt bra på vårt uppdrag, att utveckla hållbara miljöer som stärker Örebro. Vi välkomnar också initiativ till fler samarbeten än de vi presenterar idag”, säger Jeanette Berggren, VD Örebroporten.

I denna svåra tid för samhället har Örebroporten som en del i kommunkoncernen beslutat att göra ett antal särskilda satsningar. Dessa är:

  • Örebroporten stimulerar samhällsekonomin genom att fullfölja planerade investeringsprojekt under 2020. Investeringsbudgeten ligger på drygt 500 Mnkr, vilket är en utökning med 200 Mnkr jämfört med 2019.
  • Örebroporten tidigarelägger också ett antal beställningar av varor och tjänster inom vår löpande verksamhet.
  • Örebroporten tidigarelägger arbetet med utökningen av kapaciteten för Conventum Arena. Conventum kommer när höstterminen startar därmed vara extra rustat för konferenser, kongresser och evenemang. Många aktörer är beroende av verksamheten i Conventum, inte minst aktörer inom event, underleverantörer till kongresser och utställningar liksom Örebros alla hotell och restauranger.
  • Tillsammans med ÖSK startar Örebroporten upp ett projekt som handlar om att lyfta Behrn arenas historia. Behrn Arena fotboll har bjudit på många fina upplevelser sedan 1923. Som arenaägare hoppas vi att publiken så snart som möjligt får återvända till arenorna och fortsätta uppleva känsloladdade matcher. I denna tid märks att starka minnen är särskilt viktiga för var och en.
  • Örebroporten går in i ett särskilt samarbete med UF, Ung Företagsamhet, för att ge unga Örebroare extra stöd att utveckla entreprenörskap. Gymnasieskolan går just nu igenom en omställning och Örebroporten vill hjälpa UF att arbeta för att det trots detta fortsatt satsas på entreprenörskap. När denna tuffa tid är över behöver Örebro ännu fler entreprenörer och Örebroporten vill tillsammans med andra goda krafter bidra till det.

”Ett fastighetsbolag är precis som alla andra företag beroende av sina intäkter. För oss som fastighetsbolag så består vår löpande intäkt av hyror. Ett antal av våra hyresgäster har drabbats av stora intäktsbortfall m a a Covid-19/Corona-utbrottet. Vi hanterar förfrågningar om t ex anstånd med hyran från fall till fall. Förfrågningarna handläggs utifrån normala rutiner av kundansvarig förvaltare och beslutas av vår kreditkommitté. Varje beslut fattas på långsiktiga affärsmässiga grunder. Vi är också positiva i frågor om t ex markupplåtelser som kan medföra att hyresgästen kan nå sina kunder på annat sätt än normalt, säger Jeanette Berggren VD Örebroporten.

”Det är många olika aktörer som på olika sätt drabbas av Coronavirusets framfart just nu. Vi som kommunkoncern måste göra det vi kan för att mildra effekterna för våra medborgare, företag och organisationer som verkar här. Som företrädare för Örebro kommun är jag glad att även Örebroporten ser sitt bidrag i det arbetet och idag presenterar en rad viktiga åtgärder både nu i den akuta fasen och med sikte på framtiden”, säger Kenneth Handberg (S) kommunstyrelsens ordförande. 

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

Källa: Örebroporten Fastigheter AB

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in