​Byggmaterialhandeln växer stadigt

By on 30 december, 2019
​ Byggmaterialhandeln växer stadigt, bild: Navet & Mikael Tannus

Omsättningen i den byggrelaterade detaljhandeln har ökat med drygt 3 procent i år under perioden januari till oktober jämfört med motsvarande period 2018, detta redovisar NAVET Analytics löpande månadsrapport Marknadssignaler & Prognoser.

Den positiva utvecklingen återspeglar tillväxten inom gör-det-själv-marknaden och en växande underhållsvolym, dessa typer av projekt tenderar att gynna den lokala bygghandeln i större utsträckning än stora nybyggnadsprojekt, som just nu minskar i omfattning.

De senaste signalerna, om att det låga ränteläget väntas fortgå en längre tid och att hushållen har något positivare förväntningar på bostadspriserna, kan också komma att gynna bygghandeln den närmaste tiden.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa Navet

You must be logged in to post a comment Login