​Allt fler laddbara bilar i Örebro län

By on 25 februari, 2020

Vid utgången av 2019 fanns det 1 479 laddbara bilar (elbilar och laddhybrider) i trafik i Örebro län. Det motsvarar 1,0 procent av länets personbilsflotta. Högsta andelen laddbara bilar i trafik har Stockholms län med 4,8 procent. Det visar Trafikanalys statistik över fordon i landets alla län och kommuner.

– Antalet elbilar och laddhybrider i trafik har ökat med drygt 47 procent jämfört med förra årsskiftet, men står fortfarande för en mindre andel, 2 procent, av hela landets personbilsflotta. Det stora antalet personbilar gör att det tar tid att förändra strukturen, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys.

Efter laddhybrider och elbilar som ökar mest, ses också en ökning av elhybrider med 30 procent och dieselbilar med 1,8 procent. Elhybridbilar använder en förbränningsmotor för att ladda elmotorns batteri under färd, medan elbilar och laddhybrider kan laddas med el utifrån. En elhybrid är inte en så kallad klimatbonusbil, men har lägre fordonsskatt än motsvarande bensin- eller dieselbil, vilket kan bidra till ökningen. Sett till hela landet dominerar fortsatt de bensindrivna bilarna med en andel på 55 procent, men den har minskat.

Korta fakta om personbilsflottan i Örebro län.

    2018    2019
Antal personbilar i trafik 150 192 150 293
Andel bensindrivna bilar      57%       56%
Andel dieseldrivna bilar      34%       35%
Andel laddbara bilar (elbilar och laddhybrider)      0,7%       1,0%

När det gäller nyregistrerade personbilar kan ett skifte konstateras, där framförallt andelen dieselbilar har minskat och andelen laddbara bilar ökat. En orsak är införandet av bonus malus-systemet 2018.

– Dieselbilarnas andel av nyregistreringen minskade från 38 procent 2018 till 32 procent 2019 sett till hela landet, samtidigt som elbilar dubblade sin andel av nyregistrerade fordon från 2 till 4 procent, säger Anette Myhr.

Vid årsskiftet fanns totalt 4 887 904 personbilar i trafik i landet. I Örebro län var biltätheten 493 bilar per 1 000 invånare, vilket är en minskning från 498 bilar per 1 000 invånare året innan. Biltätheten varierar kraftigt mellan länen. Stockholms län har den lägsta biltätheten med 394 bilar per 1 000 invånare. Gotland har landets högsta biltäthet med 605 bilar per 1 000 invånare.

Uppgifterna är hämtade ur Trafikanalys statistik ”Fordon i län och kommuner 2019”. Uppgifter om antalet bilar efter drivmedel för kommuner i Örebro län finns i relaterad information.

Om ägaren till ett fordon är en juridisk person räknas fordonet till den kommun där det är registrerat även om fordonet används på en annan ort i landet.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat underlaget på uppdrag av Trafikanalys.

Länet
Örebronyheter

Källa Trafikanalys

You must be logged in to post a comment Login