​Allt fler volontärer vill engagera sig för klimatet

By on 17 juni, 2019

Allt fler visar intresse för ideellt engagemang. Volontärbyrån, som förmedlar ideella uppdrag, ser en 20-procentig ökning av besökare till sajten och fyra av tio volontärer engagerar sig för första gången i livet. Många nya volontärer vill engagera sig för barn och unga, integration och social utsatthet. Dessutom ökar just nu engagemanget för klimat och miljö. Det visar en ny rapport om det ideella engagemanget som Volontärbyrån har tagit fram.

Volontärernas starkaste drivkrafter till engagemang är att stödja och hjälpa andra, och att påverka samhällsutvecklingen genom att göra något konkret. Nio av tio ideella säger att de själva fått ett mer meningsfullt liv och mår bättre. Samtidigt anger 16 procent av volontärerna att de upplevt hat och hot i sitt engagemang.

–Volontärerna i vår undersökning säger att de själva får mycket tillbaka, som en känsla av meningsfullhet och personlig utveckling, säger Maria Alsander, verksamhetsledare på Volontärbyrån. Men det är oroande att se att många ideella upplevt hat och hot i sitt engagemang, och en farhåga är om det skulle kunna minska engagemanget på sikt. Vårt samhälle behöver engagemang – det är viktigt för vår demokrati och allas möjlighet att bidra.

Volontärbarometern bygger på en undersökning bland drygt 1500 personer och 200 svenska ideella organisationer. Undersökningen visar också att allt färre vill engagera sig online, utan hellre väljer uppdrag där de träffar och interagerar med människor.

–Det ideella engagemanget speglar ofta vår samhällsutveckling generellt, säger Maria Alsander. Många upplever en ökad polarisering i samhället och en oro för klimatet. Då känner många att de vill göra något konkret för att bidra, och upplever att det skapar hopp, meningsfullhet och gemenskap.

Fem trender i engagemanget

1. Ökat behov av volontärer framöver
56 procent av organisationerna upplever att deras behov av volontärer har ökat de senaste två åren.

2. Greta-effekt på engagemanget
Antalet intresseanmälningar till uppdrag inom klimat och miljö har dubblerats.

3. Syfte och mål viktigare än organisation
Volontärerna är mer benägna att byta organisation oftare än förr – mer än varannan vill byta organisation eller engagera sig i fler organisationer. 

4. Hat hotar engagemanget
16 procent av volontärerna i vår undersökning har någon gång upplevt hot och hat i sitt engagemang, och bland de som är under 25 år är det så många som 20 procent.

5. Fler vill engagera sig off-line
19 procent av volontärerna kan tänka sig att engagera sig på distans eller digitalt – en minskning med över 30 procent jämfört med för fem år sedan.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login