​Ansökan om stöd till korttidsarbete öppnar

Av på 29 mars, 2021
Arkivbild.

Företag som drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter på grund av coronapandemin kan ansöka om stöd till korttidsarbete hos Tillväxtverket från och med i dag, måndag 29 mars. Utbetalningar till företag som fått sin ansökan beviljad beräknas starta i vecka 14.

Stödet kan sökas retroaktivt från 1 december 2020. Företag som söker stöd för hela perioden, december 2020-juni 2021, kommer att få sex månaders stöd (december-maj) utbetalt efter att ansökan godkänts. Företagen gör sedan en avstämning i juli och söker då, vid behov, stöd även för juni månad.

Att korttidspermittera medarbetare möjliggör för företag att undvika att varsla personal om uppsägning. Stödet till korttidsarbete har varit efterfrågat under 2020 – cirka 580 000 personer har varit permitterade och 32 miljarder kronor har beviljats i stöd.

Tillväxtverket bedömer att stödet till korttidsarbete 2021 kommer att sökas av många företag. För att säkerställa en effektiv hantering har Tillväxtverket anställt mer än 200 nya handläggare under årets första kvartal.

Permitteringsnivåerna för stödet 2021 är enligt nedanstående tabell.

Månad Möjliga permitteringsnivåer Statens subvention
December (2020) 20, 40, 60 procent 75 procent
Januari 20, 40, 60, 80 procent 75 procent
Februari 20, 40, 60, 80 procent 75 procent
Mars 20, 40, 60, 80 procent 75 procent
April 20, 40, 60, 80 procent 75 procent
Maj 20, 40, 60, 80 procent 75 procent
Juni 20, 40, 60, 80 procent 75 procent

Ersättning för kompetensinsatser
Nu när ansökan öppnar är det även möjligt att söka ersättning för kompetensinsatser för permitterad personal, upp till 10 000 kronor per anställd. Arbetsgivaren står för 40 procent av kostnaden för kompetensinsatsen och staten står för 60 procent.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Tillväxtmyndigheten

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in