​Antalet nybyggda bostäder minskar

Av på 27 december, 2018

Under de tre första kvartalen 2018 minskade antalet nybyggda bostäder i Sverige med 16 procent jämfört med samma period 2017, det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån som bostadsutvecklaren OBOS har sammanställt.

– Bostadsbyggandet måste öka för att hela Sverige ska leva och för att vi ska kunna minska bostadsbristen. I Sverige bygger OBOS främst i trä med en kostnadseffektiv industriell produktion, så vi vet att det går att bygga långsiktigt hållbara bostäder som fler har råd med, säger Joakim Henriksson, vd för OBOS Sverige.

Enligt Boverket råder i dag bostadsbrist i 243 av 290 svenska kommuner, och den senaste prognosen visar att över en halv miljon nya bostäder behöver byggas till år 2025. I januari–september 2017 påbörjades byggnationen av nästan 47 000 bostäder, men under motsvarande period 2018 påbörjades endast drygt 39 000 bostäder. Av dessa var knappt 31 000 lägenheter i flerbostadshus och nästan 8 400 enfamiljshus.

– Vi ser två avgörande hinder för bostadsbyggandet just nu. Dels har Finansinspektionens amorteringskrav gjort att många inte kan finansiera sitt bostadsköp, dels är många kommuner inte tillräckligt snabba och effektiva i att tillgängliggöra byggbar mark. Nu behövs en långsiktig bostadspolitik med tydliga spelregler som går att lita på, säger Joakim Henriksson.

Nedgången i bostadsbyggandet motsvarar totalt en minskning om 16 procent. När det gäller lägenheter var minskningen 18 procent, och antalet enfamiljshus minskade med 12 procent. Västernorrland var det län som ökade byggtakten mest, och Kronoberg det län som minskade mest.

– Vi vill att alla ska kunna bo på det sätt som passar dem. Men fler bostäder till rimliga priser kräver både handlingskraft från politiken och nytänkande i byggsektorn. På OBOS jobbar vi bland annat med nya mer yteffektiva bostäder och nya finansieringslösningar för att fler människor ska få möjlighet till eget boende, säger Joakim Henriksson.

OBOS är en av Nordens största bostadsutvecklare och har sedan starten 1927 levererat över 150 000 sålda bostäder i Sverige. I OBOS svenska verksamhet ingår varumärkena Myresjöhus, SmålandsVillan och systerbolaget OBOS Kärnhem.


Antal bostadslägenheter som påbörjats under kvartal 1–3 2017 och 2018 efter län. Siffrorna för 2018 är uppräknade med 6 procent vilket motsvarar eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period det senaste året. Källa: SCB.

Län Totalt antal nya bostäder Varav småhus Varav lägenheter i flerbostadshus
  2017 2018 2017 2018 2017 2018
Blekinge 359 420 184 125 175 295
Dalarna 350 545 152 143 198 402
Gotland 157 89 50 72 107 17
Gävleborg 514 1 179 120 190 394 989
Halland 1 384 1 382 505 483 879 899
Jämtland 399 377 166 109 233 268
Jönköpings län 1 090 1 150 342 283 748 867
Kalmar län 1 352 738 178 231 1 174 507
Kronoberg 1 318 575 332 222 986 353
Norrbotten 1 257 853 242 125 1 015 728
Skåne 7 199 7 662 1 343 1 542 5 856 6 119
Stockholms län 13 504 8 499 1 782 1 185 11 722 7 314
Sörmland 1 362 1 469 436 479 926 990
Uppsala län 3 244 2 226 615 431 2 629 1 795
Värmland 670 384 187 160 483 224
Västerbotten 1 155 741 172 109 983 632
Västernorrland 127 308 68 98 59 211
Västmanland 1 339 730 258 245 1 081 485
Västra Götaland 6 344 7 597 1 542 1 511 4 802 6 087
Örebro län 1 500 686 325 228 1 175 458
Östergötland 2 099 1 472 476 390 1 623 1 082
Hela riket 46 723 39 082 9 475 8 361 37 248 30 721

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in