​Antalet nyregistrerade bilar ökade med knappt 107 procent i december

By on 6 januari, 2020
Arkivbild

Under december 2019 nyregistrerades 48 365 personbilar. Det är en ökning med 106,6 procent jämfört med december föregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i december 10,6 procent. Som klimatbonusbilar klassas elbilar, laddhybrider samt gasbilar (natur-, bio- och metangas). Dieselbilar uppgick till 29,5 procent av nyregistreringarna, en minskning med 5,4 procent jämfört med december föregående år. Det bonus malus-system som infördes 1 juli 2018 kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2019.

Av de nyregistrerade bilarna var 47 957 av årsmodell 2017 eller senare och 408 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 25 727 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 22 638 fordon.

Drygt 73 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 41 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 65 procent och kvinnor för resterande 35 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 11 453 under december, vilket är en ökning med 140,1 procent jämfört med december året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 10 794, en ökning med 162,4 procent. Tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 659. Det var en ökning med 0,5 procent jämfört med december 2018.

Nyregistreringar januari–december 2019

Mellan januari-december 2019 har antalet nyregistreringar av personbilar ökat med 0,4 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar totalt år 2019 är 117 775. Det är en minskning med 14,3 procent jämfört med samma period föregående år.

Personbilar som kan drivas med el (inklusive elhybrid och laddhybrid), etanol eller gas står för 21,8 procent av nyregistreringarna i år, jämfört med 14,9 procent under samma period 2018.Nyregistrering av fordon under januari–december 2019 fördelat på fordonsslag

Personbilar fördelat på drivmedel januari-december 2019 januari-december 2018 Förändring i procent
Personbilar 366 961 365 535 0,4
– därav bensin 169 198 173 808 -2,7
– därav diesel 117 775 137 409 -14,3
– därav el 15 795 7 147 121,0
– därav elhybrider 33 123 21 020 57,6
– därav laddhybrider 24 907 21 811 14,2
– därav etanol 1 167 1 020 14,4
– därav gas 4 966 3 288 51,0
Fordonsslag januari-december 2019 januari- december 2018 Förändring i procent
Personbilar 366 961 365 535 0,4
– därav husbilar 4 721 7 856 -39,9
Lastbilar 63 719 66 393 -4,0
Bussar 1 467 1 003 46,3
Släpvagnar 50 692 54 348 -6,7
– därav husvagnar 3 719 3 893 -4,5
Traktorer 10 310 8 995 14,6
MC 12 772 12 669 0,8
Mopeder klass 1 16 026 11 630 37,8
Snöskotrar 10 147 10 471 -3,1
Terränghjulingar 4 389 4 251 3,2

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006–2019 i Statistikdatabasen.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa Trafikanalys
Fakta om statistiken
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar, se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys webbplats: www.trafa.se/vagtrafik/fordon eller SCB:s webbplats: www.scb.se/tk1001.
Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

You must be logged in to post a comment Login