​Barns hälsa i fokus när Scouterna terminsstartar

By on 26 augusti, 2017
Scouter på Jamboree17.

Terminsstarten stundar i Scouterna och många nya ledare och barn ansluter till scoutverksamheten, friluftstrenden lockar och det är fortsatt inne att vara ute.

Scouternas löfte är äventyr och kompisar och grunden i vår trygga fritidsverksamhet är att vara en schysst kompis. För att lyckas med det behöver barnen känna att Scouterna är en plats där man kan vara sig själv, en tillåtande plats där möjligheten att vara aktiv, ansvarsfull och självsäker odlas. Att känna sig trygg i sin kropp är en viktig pusselbit för att våga testa nya saker och vara aktiv. Därför jobbar Scouterna, både ledare och barn, med programmet Free Being Me.

Free Being Me finns för att stärka barn och ungas kroppsliga självförtroende. Under vårterminen och under sommarens läger har 5260 scouter gått programmet med goda resultat. I programmet ingår att varje scout ska sprida Free Being Me budskapet till minst 2 andra personer vilket gör att 15780 barn och ungdomar hitills har nåtts av budskapet om att de duger precis som de är. Programmet är nu en efterfrågad aktivitet i höstens terminsprogram på Scouterna.

– Allt för många barn och unga oroar sig över hur de ser ut. Vikten av att komma ut och röra på sig blir allt viktigare då stillasittandet ökar. Vi lär barn att känna sig trygga i sin egen kropp och att stå upp mot kroppsfixering så att inget hindrar dem från att vara aktiva och testa nya saker, säger Ulrika Askengren, biträdande generalsekreterare och ansvarig för utveckling på Scouterna.

Scouterna vill att alla ska ha möjligheten att vara aktiva, ansvarsfulla och självsäkra. Genom Free Being Me utvecklar barn och unga både självkänsla och ledarskapsfärdigheter. Med utgångspunkt i den senaste forskningen och med hjälp av roliga, innovativa och informella aktiviteter och verktyg lär sig barn och unga att känna igen och utmana samhällets påtvingade skönhetsideal. Programmet riktar sig till barn och ungdomar i åldern 7–14 år och består av två aktivitetspaket, ett för 7–10-åringar och ett för 11–14 åringar. Ledarna har en viktig roll och utbildas inför programmets start. Metoden bygger på att lära genom att göra.

– Det är viktigt att redan från tidig ålder ta hand om sig, både fysiskt och psykiskt och barn behöver hjälp, trygghet och förebilder i det. Barn gör inte som vuxna säger, barn gör som vuxna gör och därför är det alla vuxnas ansvar att vara goda förebilder för att skapa förbättring. Det har vi som mål i vårt arbete och det behövs krafttag i hela samhället. Vi vill skapa trygga, modiga individer som vågar stå upp för sig själv och andra, säger Caroline Thunved, Scouternas kommunikationschef.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login