​Bygdegårdar kan få del av statligt krisstöd

Av på 5 november, 2020

I år satsas 75 miljoner kronor och nästa år (2021) kommer ytterligare 50 miljoner kronor i ett statligt riktat krisstöd till allmänna samlingslokaler – däribland landets alla bygdegårdar varav nio finns i Lindesbergs kommun.

Alla bygdegårdsföreningar söker detta stöd via Bygdegårdarnas Riksförbund senast 15 november. Riksförbundet gör därefter en samlad ansökan till Boverket som är den myndighet som fördelar stödet.

Stödet ges till bygdegårdsföreningar baserat på att de tillhandahåller samlingslokaler – inga andra krav på viss typ av verksamhet föreligger. I fördelning av stödet kommer hänsyn tas till vilka behov av stöd föreningarna har kopplat till förluster föreningarna har gjort under corona-pandemin jämfört med ett normalår.

Ekonomi | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in