​Cykelfrämjandet satsar på mountainbike för barn och ungdomar med ADHD och autism

By on 26 januari, 2020
Cykelfrämjandet har beviljats stöd för ett nytt stigcyklingsprojekt riktat till unga med NPF-diagnoser, såsom ADHD och autism. Syftet är att sänka tröskeln och öka möjligheterna till friluftsliv och fysisk aktivitet för denna grupp.

Nu är fördelningen av statsbidrag till landets friluftslivsorganisationer för år 2020 klar. Cykelfrämjandet får 575 000 kronor i organisationsbidrag liksom 1,5 miljoner kronor i projektbidrag för att främja friluftsliv. Det senare ska i första hand användas till projektet Stigcykling för barn och ungdomar med ADHD och autism.

– Stillasittande och psykisk ohälsa är växande folkhälsoutmaningar. Läkaren och författaren Anders Hansen, och andra med honom, har den senaste påvisat att ökad fysisk aktivitet inte bara är bra för kroppen utan även för hjärnan – och för välbefinnandet i stort. Vi är därför väldigt glada att Svenskt Friluftsliv har beviljat stöd till Cykelfrämjandets nya projekt riktat till unga med NPF-diagnoser, såsom ADHD och autism. Syftet är att sänka tröskeln och öka möjligheterna till friluftsliv och fysisk aktivitet för denna grupp, säger Lars Strömgren, ordförande för Cykelfrämjandet.

– Regeringens fortsatta anslag för år 2020 visar att regeringen sätter stort värde på våra friluftsorganisationer och att det finns en önskan att människor aktiverar sig och utövar friluftsliv. Rörelse och aktivitet är särskilt viktigt för våra barn och unga och jag är glad att arbetet med att utöva friluftsliv får möjlighet att utvecklas, säger Ulf Silvander, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av bidrag sedan år 2011. Totalt inkom 81ansökningar från 32 olika organisationer om totalt belopp på 71 miljoner kronor och översöknings-graden var ca 49 %.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet. Främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv. Bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

——————————-

Fördelning av bidrag för 2020 enligt förordningen (SFS 2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer Bilaga 1

Organisationsbidrag per organisation – Belopp kr

Cykelfrämjandet 575 000 ökning med 10%

Friluftsfrämjandet 9 600 000 ökning med 200 000 kronor

Riksförbundet Hälsofrämjandet 210 000 ökning med 10%

Sportfiskarna 5 250 000 ökning med 5%

Svenska Båtunionen 570 000 ökning med 10%

Svenska Fjällklubben 110 000 ökning med 10%

Svenska Folksportförbundet oförändrat 100 000

Svenska Frisksportförbundet 120 000 ökning med 10%

Svenska Islandshästförbundet 120 000 ökning med 10%

Svenska Jägareförbundet 825 000 ökning med 10%

Svenska Kennelklubben 750 000 oförändrat

Svenska Kryssarklubben 540 000 ökning med 10%

Svenska Livräddningssällskapet 1 720 000 minskning med 80 000 kronor

Svenska Turistföreningen 2 310 000 ökning med 5%

Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige 240 000 ökning med 10%

Svenskt Friluftsliv 3 700 000 reserverat av styrelsen

——————————-

Summa organisationsbidrag 26 740 000

Verksamhetsbidrag (projekt) per organisation Belopp kr

Cykelfrämjandet,
Tilldelas bidrag till projektet ”Hållbara stigar och leder för alla” (500 000 kronor) samt till ”Stigcykling för barn och ungdomar med NPF”(1 000 000 kronor) 1 500 000

Friluftsfrämjandet,
Tilldelas bidrag till projektet ” Skogshjältarnas – skolmodell för barns hälsa och miljömedvetenhet” (950 000 kronor) samt till ” Skogsmulle 2020” (1 000 000 kronor) 1 950 000

Förbundet Skog och Ungdom,
Tilldelas bidrag till projektet ”Från planta till planka, utveckling” 411 500

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet
Tilldelas inget verksamhetsbidrag p. g. a. prioritering inom befintligt anslag.

Riksförbundet Hälsofrämjandet,
Tilldelas inget verksamhetsbidrag p. g. a. prioritering inom befintligt anslag.

Riksförbundet Sveriges 4H,
Tilldelas bidrag till projektet ”Lära genom att göra” i naturen på 4H-gård (650 000 kronor) samt till projektet ” Pinnbröd åt folket” (420 000 kronor) 1 070 000

Scouterna,
Tilldelas bidrag till projektet ” Funka olika i friluftslivet (NPF)” 1 305 000

Sportfiskarna,
Tilldelas bidrag till projektet ”Åtgärdspaket främjande och integration” (2 950 000 kronor) samt till projektet ”KlassDraget” (1 750 000 kronor) 4 700 000

Svenska Brukshundsklubben
Tilldelas bidrag till projektet ”Upp och hoppa – friskvård för människa och hund i samverkan” 1 150 000

Svenska Båtunionen,
Tilldelas bidrag till projektet ”SBU Akademin” 250 000

Svenska Fjällklubben
Tilldelas bidrag till projektet ”Handbok för fjälledare – vinter” 170 000

Svenska Frisksportförbundet,
Tilldelas inget verksamhetsbidrag p. g. a. prioritering inom befintligt anslag.

Svenska Gång- och Vandrarförbundet
Tilldelas inget verksamhetsbidrag p. g. a. prioritering inom befintligt anslag.

Svenska Islandshästförbundet,
Tilldelas bidrag till projektet ”Fritid – Natur och ridning för alla 58 000

Svenska Jägareförbundet,
Tilldelas bidrag till projektet ”Välkommen till naturen” 499 000

Svenska Kanotförbundet,
Tilldelas bidrag till projektet ”Ansökan om Friluftstjänster 2020” med 573 000 kronor) samt till projektet ”Säker paddling i skolan” (429 500 kronor) 1 002 500

Svenska Klätterförbundet,
Tilldelas bidrag till projektet ”Instruktörsutbildningar” (1 200 000 kronor) samt till projektet ”Utbilda idrottslärare för klättring” (469 000 kronor) 1 669 000

Svenska Kryssarklubben,
Tilldelas bidrag till projektet ”Ny på sjön/havet” (147 000 kronor) samt till projektet ”Utbildning i SXK Seglarskola” (378 000 kronor) 525 000

Svenska Livräddningssällskapet,
Tilldelas bidrag till projektet ”Issäkerhetsrådet” (1 093 000 kronor), ”Certifierad ungdomsledare/Youth Camp” (467 500 kronor) samt till projektet ”Mentor – Adept en framgång för föreningslivet”
(890 000 kronor) 2 450 500

Svenska Naturskyddsföreningen,
Tilldelas bidrag till projektet ”Mer friluftsliv i skolan med Naturskoleföreningen och Sportfiskarna” 975 500

Svenska Orienteringsförbundet,
Tilldelas bidrag till projektet ”Lärarfortbildning i orientering” (450 000 kronor) samt till projektet ”Lär känna den svenska naturen med karta i hand” (450 000 Kronor) 900 000

Svenska Turistföreningen,
Tilldelas bidrag till projektet ”Lägervecka för barn och unga med Downs Syndrom (145 00 kronor) samt till projektet ”Vandringens dag” (100 000 kronor) 245 000
Sveriges Ornitologiska föreningen – BirdLife Sverige
Tilldelas bidrag till projektet ”Naturpedagogisk utveckling” (150 000 kronor) samt till projektet ”Fågeläventyr” (64.000 kronor) 214 000

Summa verksamhetsbidrag 21 045 000

Regionalt
Örebronyheter

Källa CykelFrämjandet

You must be logged in to post a comment Login