​Den 8 maj startar förtidsröstningen för EU-valet

Av på 7 maj, 2019

Den 26 maj ska Sverige rösta i valet till Europaparlamentet, men redan onsdag 8 maj startar förtidsröstningen. Örebro kommun lägger stort fokus på att genomföra valet på ett tryggt, säkert och tillgängligt sätt.

– I januari kom en ny lagstiftning med målet att öka skyddet för valhemligheten. Lagen innebär dels att väljare ska kunna ta sina valsedlar i vallokalen helt skyddad från insyn av andra. Dels innefattar lagen förändringar i personröstningen, som ger ökade möjligheter att personrösta på partivalsedlar, säger Karl-Gustav Granberg, ordförande i Valnämnden.

Inför valet har mycket resurser lagts på att planera hur vallokalerna ska utformas för att vara rättssäkra och tillgängliga.

– Vi kommer ha flera parallella stationer med valsedelställ, som är avskärmade från övriga väljare. Syftet är både att medborgare ska kunna ta sina valsedlar helt skyddade från insyn av andra och att skapa ett tydligare flöde genom lokalen. I den obligatoriska utbildningen för röstmottagare lägger vi stor vikt vid av att de ska kunna ge väljarna god och effektiv service. Röstmottagarna kommer informera på plats om vad som händer och hur valet går till. När det är din tur att lägga din röst ska du enkelt kunna ge din röst och veta hur du gör, säger Johan Hellsten, ansvarig för val på Örebro kommuns Valkansli.

Under höstens val syntes ett ökat intresse att rösta bland äldre medborgare som bor på olika institutioner.

– Som en del i arbetet med att göra valet tillgängligt ökar vi nu antalet platser med institutionsröstning och förbättrar därmed möjligheten ytterligare för äldre att kunna rösta, säger Johan Hellsten.

Förtidsröstning i röstningslokal
Förtidsröstning genomförs på 17 platser i kommunen med varierande öppettider under perioden 8 maj till och med valdagen. Förtidsröstning på valdagen sker i kommunens Servicecenter, kl. 8–21, Drottninggatan 5. För mer information om adresser och öppettider se www.val.se.

Ambulerande röstmottagning
För de som inte har möjlighet att ta sig till en vallokal, förtidsrösta eller rösta med bud på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionshinder finns möjligheten att få ambulerande röstmottagning. Det innebär att två röstmottagare kommer till personens hem, eller dit personen tillfälligt befinner sig, och tar emot personens röst. De som är i behov av ambulerande röstmottagning ska vända sig till Örebro kommuns servicecenter via 019-21 10 00 senast kl. 17 på valdagen.

Lokala valobservatörer
Under valet kommer Valnämndens ledamöter och ersättare agera lokala valobservatörer och på så vis bidra till att kvalitetssäkra valets genomförande.

– De lokala valobservatörerna kommer bland annat besöka alla vallokaler och förtidsröstningslokaler vid minst ett tillfälle för att se hur valet genomförs. Till sin hjälp har de en checklista, som ligger till grund för utvärderingen av valet, säger Johan Hellsten.

Rösträkning
När röstningen är avslutad sker kommunens preliminära rösträkning. Denna genomförs i vallokalerna på kvällen på valdagen och hela förrättningen är offentlig. Onsdag den 29 maj räknas sent inkomna förtidsröster och brevröster från utlandet, den så kallade onsdagsräkningen. Då granskas också de röster som av någon anledning inte godkänts vid räkningen i vallokalerna. Den slutliga rösträkningen görs av Länsstyrelsen, som redovisar ett resultat cirka en vecka efter valet.

Valorganisation
Örebro kommun är lokal valmyndighet. Det innebär att kommunen ansvarar för att planera, förbereda och genomföra nationella val, val till Europaparlamentet och folkomröstningar. Kommunen har en Valnämnd (politiker) som ansvarar för valet och ett Valkansli (tjänstemän) som genomför valnämndens beslut. Till sin hjälp har Valkansliet en central kommunal valstab på valdagen och över 800 engagerade valarbetare. Det svenska valsystemet är på så sätt väl förankrat i befolkningen.

Örebro kommun samarbetar i ett nätverk med landets 20 största kommuner. De träffas både före och efter varje val för att utbyta erfarenheter och få information från Valmyndigheten och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB). Det finns även ett samarbete med Myndigheten för delaktighet (MFD), Länsstyrelsen och fastighetsägare för att möjliggöra tillgängliga och trygga lokaler.

För mer information om EU-valet den 26 maj se orebro.se/eu-val och www.val.se.

Politik | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in