​En av tio underkänner arbetsgivarens arbete mot sexuella trakasserier

By on 7 april, 2018
En av tio anställda, 9 procent, tycker att arbetsgivarens arbete med att förebygga sexuella trakasserier är ganska eller mycket dåligt. Det visar en ny Sifoundersökning som genomförts på uppdrag av företagshälsan Avonova.

En av tio anställda, 9 procent, tycker att arbetsgivarens arbete med att förebygga sexuella trakasserier är ganska eller mycket dåligt. Det visar en ny Sifoundersökning som genomförts på uppdrag av företagshälsan Avonova.

– Det är ett underbetyg till många tusen av Sveriges chefer. Ingen ska behöva gå till jobbet med en klump i magen på grund av kränkningar och övergrepp, säger Robert Persson Asplund, chefspsykolog och forskare på Avonova.

I undersökningen ställdes frågan ”Vad tycker du om din arbetsgivarens arbete med att förebygga sexuella trakasserier på jobbet?”. Sju procent svarade ”Ganska dåligt” och två procent svarade ”Mycket dåligt”. Totalt motsvarar det 416 000 personer i landet.

– Många chefer underskattar behovet av kraftfulla och systematiska åtgärder. För att verkligen förstå problematiken kring sexuella trakasserier måste i synnerhet manliga chefer bli bättre på att lyssna på kvinnors vittnesmål och låta sig bli berörda. Börja med att lusläsa några av metoo-uppropen, säger Robert Persson Asplund.

Tre förebyggande åtgärder för att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen:

1. Skaffa kunskap. Kartlägg problemet och våga ställ frågor om sexuella trakasserier i utvecklingssamtal och medarbetarenkäter. Mät och följ upp könsfördelningen bland chefer och arbetsgrupper

2. Använd policyn och värdegrunden. Låt inte riktlinjer mot kränkningar samt vackra värdeord om respekt och samarbete bli tomma floskler. Informera om dem årligen och involvera medarbetarna i diskussioner om bemötande.

3. Bygg en återkopplingskultur. Uppmuntra medarbetare att ge varandra beröm och konstruktiv kritik. Det bidrar till ett klimat av öppenhet och tillit, som gör det lättare att berätta om kränkande beteenden.

Fakta om Sifoundersökningen 
Undersökningen genomfördes per telefon under perioden 30 januari–12 februari 2018. 1 010 svenska arbetare och tjänstemän deltog i undersökningen.


På frågan ”Vad tycker du om din arbetsgivares arbete med att förebygga sexuella trakasserier på jobbet?” svarade:

  • 32 procent ”Mycket bra”
  • 43 procent ”Ganska bra”
  • 7 procent ”Ganska dåligt”
  • 2 procent ”Mycket dåligt”
  • 15 procent ”Tveksam/vet ej”

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login