​Förening planerar för Geologins Dag i Stripa gruvmiljö 2021

Av på 14 december, 2020

Industrilandskap i Bergslagen – en förening för bevarande av industrimiljöer i Bergslagen – planerar för att återuppta firandet av Geologins Dag i Stripa gruvmiljö lördag 11 september 2021. “Programmet börjar ta form – men vi tar gärna emot förslag på fler inslag”, meddelar Lasse Nilsson i föreningen.

Geologins Dag skapades av Svenska nationalkommittén för geologi och firades för första gången 2001. Sedan dess firas Geologins Dag varje år den andra lördagen i september med exkursioner, gruvbesök med mera. Geologins Dag drivs av en ideell förening som vill väcka nyfikenhet och visa nyttan som kunskap om geologi och geovetenskap ger samhället.Geologins Dag firades 2014 i Stripa gruvmiljö och 2016 vid Stripa Grufpensionat i Guldsmedshyttan – och nu planeras för att återuppta firandet nästa år (2021) med föreningen Industrilandskap i Bergslagen som huvudarrangör. Flera programinslag är redan klara genom samarbeten med Bergsskolan i Filipstad och projektet Swedish Mining Innovation Bergslagen som leds från Örebro universitet.

Bergsskolan i Filipstad etablerades redan 1830 i samarbete med regionens näringsliv och har sedan dess utbildat ingenjörer och tekniker inom berg och metall.

Swedish Mining Innovation Bergslagen är ett projekt som vill stärka Bergslagens möjligheter och knyta aktörerna till det nationella strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation.

Bergsskolan kommer bland annat att presentera Hundsök efter mineral – ett pilotprojekt i samarbete med HundCampus i Hällefors som visar att hundar med bra grundträning inom specialsök kan peka ut mineraler som är svåra att lokalisera med andra kända metoder.

Vill utveckla Stripa Gruvmiljö

Föreningen Industrilandskap i Bergslagen startades 2003 som “Larsbo Kalk och Stripa Gruvas vänner” i avsikt att rädda de unika anläggningarna. År 2012 bytte föreningen namn till “Industrilandskap i Bergslagen”. Föreningens syfte är att verka för bevarandet av industriminnen i Bergslagen och inspirera till studier om Bergslagens industrihistoria.

Föreningen ser stora behov av och möjligheter till att utveckla Stripa Gruvmiljö – därför tar man gärna initiativet till evenemang och aktiviteter i den unika industrihistoriska miljön. Så exempelvis planerar man redan för en hel geologi-vecka i september 2022 med möjligheter för exempelvis skolor att göra studiebesök och ha workshops kring mineraler.

“Ju fler som engagerar sig i Stripa Gruvmiljö – desto större möjligheter har vi att lyckas väcka nytt liv i denna unika gruvmiljö som besöksmål för både turister och mineral-intresserade”, förklarar Lasse Nilsson som därför bjuder in fler intresserade och efterlyser tips, förslag och idéer om programinslag på Gruvans Dag 2021.

Länet | Stripa
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in